Inte bara minröjning

Sedan losskastning från örlogshamnen på Berga har besättningen på minröjningsfartyget HMS Ven haft fullt upp. Den primära uppgiften är främst sjöminröjning i Ålands hav. Minröjningen har fortlöpt sedan i måndagskväll med vissa avbrott för såväl luftförsvarsövningar, som för skydds- och stridstjänstövningar på det egna fartyget.

Ett mer än 100 år gammalt minankare bärgas.
Ett mer än 100 år gammalt minankare bärgas. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten
Tummen upp från däckstjänstledaren visar att allt är klart.
Tummen upp från däckstjänstledaren visar att allt är klart. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten
Sjukvårdsövningar genomförs regelbundet.
Sjukvårdsövningar genomförs regelbundet. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten

Fartyget fick till sommaren en del nya medarbetare som nu drillas in i skydds- och stridstjänstorganisationerna, för att fartyget och dess besättning skall vara fullt fungerande och duktiga inför kommande försvarsmaktsövning Aurora 17. Under dessa övningar lär sig de nya besättningsmedlemmarna att snabbt hitta till sina respektive drabbningsplatser och de blir väl förtrogna med den materiel som de handhar på respektive drabbningsplats. Allt detta för att fartyget skall kunna lösa sjöstriden med största möjliga effekt.

Luftförsvarsövningarna har varit flera till antalet och även de bidrar till fartygets förmåga att bedriva strid till sjöss. Luftförsvarsorganisationen börjar bli sammansvetsade och de levererar goda resultat. Varje gång det finns flyg i luften är det taggad stämning i stridsledningscentralen, och pjäsen samt eldledning går varma.

Däcksarbete är verkligen ett lagarbete där alla måste veta sin uppgift för att minimera skaderisken.
Däcksarbete är verkligen ett lagarbete där alla måste veta sin uppgift för att minimera skaderisken. Foto: HMS Ven/Försvarsmakten

Åter till huvuduppgiften-minröjning

Undervattenstridspersonalen jobbar även de på för fullt. Samtidigt som de erfarna besättningsmedlemmarna planerar och genomför verksamheten börjar de nya besättningsmedlemmarna lära sig att hitta och klassificera objekt i sonar, samt genomföra det ack så viktiga arbetet på däck. Hittills har styrkan lyckats hitta de flesta minor med tillhörande minankare i området. HMS Ven har oskadliggjort en av dessa med hjälp av en ROV-E, en typ av obemannad farkost som manövreras från stridsledningscentralen ombord. Dessutom har fartygsbesättningen under söndagen bärgat ett minankare som styrkan har hittat, ett minankare som för övrigt är äldre än hundra år. Detta som en del i det detektivarbete som pågår för att kartlägga minlinjerna i området. 

Även andra intressanta objekt återfunnits på botten av Ålands hav, exempelvis en rottingstol av trädgårdsmodell. Förhoppningsvis kommer vi fortsättningsvis hitta fler minor och intressanta objekt som kommer hjälpa våra sonaroperatörer att utvecklas ytterligare inom sin tjänstegren.