Ökad bevakning för ökad flygsäkerhet

Den militära verksamheten vid Råda flygbas ökar kontinuerligt med grundutbildning av soldater, kommande värnplikt och planerade flygövningar. Och med start och landning av Hercules och Gripen i sikte ökar kravet på säkerhet.

Hemvärnet stöttade med utökat skydd av Rådabasen. Foto: Hemvärnet
Banan måste hållas skadefri och ren från främmande föremål vid start och landning av flygplan. Bilden är tagen vi ett annat tillfälle. Foto: John Lidman/Försvarsmakten

En start- och landningsbana hålls ren från is, grus och andra föremål som kan orsaka skador på flygplan och flygplansmotorer. Varje övning planeras så att inga skador ska uppstå på banan. Men om det bedrivits okänd verksamhet på eller invid rullbanan är de eventuella skadorna svårare att upptäcka.

Det har bland annat förekommit obehörig bilkörning inne på basområdet, vilket är en flygsäkerhetsrisk. Oupptäckta skador på banan kan i värsta fall leda till haveri, säger flygplatschef Henrik Wiklund.

Med tanke på den planerade flygverksamheten har säkerheten runt flygbasen under senare år höjts. Detta är ett arbete som ständigt pågår. Därtill förstärks säkerheten ytterligare vid tillfällen då risken bedöms vara stor att obehöriga tar sig in på basområdet. Bland annat har Hemvärnet stöttat med skyddsvaktspersonal under Power Big Meet som 6-9 juli genomfördes i Lidköping och på Hovby flygplats.

Vi tog för säkerhets skull på oss både hängsle och bälte. Med kommande flygverksamhet måste vi för flygsäkerhetens skull göra allt vi kan för att hålla banan fri från skador och främmande föremål, säger Anders Wendel, stabschef på F 7.

Med facit i hand har helgen på Råda gått bra. Mer liv och rörelse var det på Hovby, där också F 7 deltog med en klargöringsbil 9712, eller Dallas-Jeep som är det vanligare namnet. I luften kunde ses både SK60 och Tp84 Hercules.