Undervattenssprängning i Karlbergskanalen

Tidigt på torsdagsmorgonen den 4 maj fick några morgonpigga motionärer ta en paus vid polisens avspärrningar vid Karlbergs slott för att bevittna en högst ovanlig syn. Efter ett eko av röster som ropade "Tänt är det här" kunde en undervattenssprängning mitt i Karlbergskanalen bevittnas.

Dykaren ger klartecken innan dyket påbörjas. Dykarens uppgift är att placera sprängmedel i anslutning till granaten. Efter att undervattenssprängningen har genomförts görs ett andra dyk för att kontrollera att granaten har oskadliggjorts. Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten
Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Foto: Rebecca Landberg/ Försvarsmakten

Förra veckan hittade räddningstjänsten en granat i Karlbergskanalen i samband med en dykning. Fyndet rapporterades in till polisen som sedan begärde stöttning av Försvarsmakten för att omhänderta och spränga granaten. Röjdykare tillhörande Fjärde sjöstridsflottiljen sprängde klockan 06:15 granaten utanför Karlsbergs slott.

− Granaten har legat i vattnet en längre period, förmodligen flertalet årtionden. Naturens påverkan på granaten har gjort den rostig och svår att identifiera, därför har man inte kunnat säkerställa att det är en övningsgranat. Genom att det inte går att säkerställa att granaten är ofarlig måste vi handha den som skarp. En granat är inte farlig om den får ligga orörd på sin plats på botten. Däremot kan den bli farlig om den är skarp och man tar upp den. Har man otur är den stötkänslig och kan detonera när man rör vid den, om den utsätts för värme eller hårda slag. Därför flyttar vi inte på granaten utan spränger den med en mindre spängladdning på plats, förklarar röjdykaren Johan Widerberg innan sprängningen påbörjades.

Att hitta oexploderad ammunition på det här sättet är ovanligt. Funnen ammunition är ett polisiärt ärende, men där polisen har möjlighet att få hjälp av Försvarsmakten för att omhänderta och oskadliggöra ammunitionen. Röjdykarna har expertkompetens i att omhänderta och oskadliggöra oexploderad ammunition i marina miljöer.