Armén tar plats i höst

Du kommer att höra oss. Du kommer att se oss. Du kommer att möta oss på vägarna, i skogen, i städer. Vi övar där för dig, för oss och för Sverige. Vi övar för att vi ska vara beredda att försvara det som är viktigt. I höst genomförs Försvarsmaktens övning Aurora och för armén innebär det att vi prioriterar att utveckla vår brigadförmåga, en viktig del av Sveriges försvar.

Stefan Sandborg i stridsutrustning framför fordon.
Stefan Sandborg i stridsutrustning framför fordon.
Brigadchef Stefan Sandborg under Brigstri 16 i Skövde, ett av stegen i övningstrappan ledande mot Aurora i september 2017. Foto: Joakim Elovsson/Förvarsmakten

I september är det full aktivitet i västra Sverige, i Mälardalen och på Gotland när armé, flyg och marin övar tillsammans för att öka den operativa förmågan. Sveriges försvar ska bli starkare och tillsammans skapar vi en tydlighet kring vad vi står för. Majoriteten av armén kommer att öva i brigad, vilket innebär att flera förband, system och funktioner övar tillsammans för att fungera som en helhet.

— Brigaden är ett allsidigt sammansatt arméförband som innehåller de förmågor som krävs för att självständigt slå en högteknologisk motståndare. Brigadförmågan omfattas av den samlade effekt som brigadens förband, system och funktioner levererar vid lösande av en uppgift, säger brigadchef Stefan Sandborg. Detta kräver samövning och det är det som är fokus för oss i september.

Stockholm och Gotland

Övningen kommer att synas och höras en hel del, och på marken kommer förband att röra sig över stora ytor. Att övningen ska ske på platser där det normalt inte övas på det här sättet är nödvändigt för att kunna lösa de uppgifter som Försvarsmakten har.

— Att vi nu övar i Mälardalen och på Gotland har att göra med att vi måste kunna agera i de områden där vi förväntas lösa uppgifter, det vill säga hela Sverige. Just den här övningen fokuserar vi på det här området, som också är strategiskt viktigt i och med att vår huvudstad finns här samt Gotland med sitt läge i Östersjön, säger Olof Johansson som är planeringsansvarig för arméns delar inom Aurora.

Övningen kommer att påverka de områden som är aktuella och det kommer under september att vara mycket folk och trafik i omlopp.

— Visst kommer man att märka av att vi finns i området, men man ska komma ihåg att syftet att vi övar är att kunna försvara Sverige. Vi kommer såklart att försöka minimera påverkan på områdena vi ska vara i, men för att vi ska kunna lösa vår uppgift behöver vi ta plats. Det hoppas vi att Sveriges befolkning förstår och respekterar. Vi finns ju för deras skull, säger Olof Johansson.

Övning över tiden i stor och liten skala

Andra brigaden, som kommer att vara huvudövade inom armén under Aurora, har haft en mycket intensiv övningsserie under 2016 och 2017. Brigaden har samövats i både större och mindre skala, funktionsvis och på egna förmågor för att under hösten 2017, i ett större sammanhang och med större förbandsmassor, öva under Aurora.

— Vi har tagit tydliga steg i vår utveckling och vi är välövade, säger brigadchef Stefan Sandborg. Inför Aurora återstår nu två viktiga övningar, Brigstri 17, som är en övning med fokus på ledning av brigaden, och Våreld 17, där brigadens förband, system och funktioner kommer samövas ännu en gång. Vi är väl förberedda och jag ser verkligen fram emot det här. Det var länge sedan vi hade möjligheten att öva på civil mark i den här omfattningen och det ger oss förutsättningar att i ett större sammanhang öva brigadens förband med varandra och tillsammans med förband ur marinen och flygvapnet.