Svett, disciplin och konsten att hålla sig lugn

Det finns en viktig egenskap som kan vara livsavgörande i stressande situationer - att hålla sig lugn och lita på sin egen förmåga.
Att träna sin mentala styrka är en viktig del i röjdykarutbildningen.

Röjdykselever genomför övningen
Röjdykselever genomför övningen "Ringen". De sitter på botten i en ring och håller varandra i händerna. Ingen får gå upp förrän man har hört tre knackningar från instruktören på bassängkanten.
I övningen "Ringen" får ingen gå upp till ytan och ta luft förrän man hört tre knackningar från instruktören på bassängkanten. Övningen är till för att utveckla elevernas förmåga till att vara lugn under vattenytan. Foto: Röjdykarna/Försvarsmakten
Röjdykseleverna genomför övningen "Ringen" och är på väg upp till ytan för att ta luft.
Övningen "Ringen" kräver samarbete och lugn. Här är eleverna på väg upp till ytan för att ta luft efter att ha fått klartecken från instruktörerna. Foto: Röjdykarna/Försvarsmakten
En röjdykselev organiserar sin materiel, så att den ligger i preussisk ordning.
Eleverna har preussisk ordning på sin materiel. All utrustning är noga inrättad. Var sak har sin plats. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Röjdykselever genomför knopar under vattenytan. Eleverna dyker ner till botten med en tamp och genomför den knop de har blivit tillsagda att genomföra innan de simmar upp till ytan igen.
Sjömanskap blandas med vattenträning. Eleverna tränar på att göra knopar på botten av bassängen. Foto: Röjdykarna/Försvarsmakten
Vattenfyspass där en röjdykselev trampar vatten med händerna ovanför huvudet.
Antalet timmar som röjdykseleverna tillbringar i simbassängen är många. Här trampar de vatten med händerna ovanför huvudet. Man måste trampa snabbt för att huvudet ska hålla sig ovanför vattenytan. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten

På bassängbotten sitter tio elever i en ring och håller varandra i händerna. De har precis blåst ut luft och lämnat ytan tillsammans. Ingen får komma upp till ytan för att ta luft förrän instruktören på bassängkanten signalerar i form av tre knackningar i bassängkanten. Signalerna kommer i olika tidsintervaller och eleverna vet inte hur länge de ska behöva hålla andan. Övningen är påfrestande då eleverna måste hantera känslan av ovisshet samt känslan av andnöd. Vid stress samt vid rädsla ökar pulsen och förmågan att kontrollera sin andning påverkas negativt. Ett farligt tillstånd att hamna i djupt nere under ytan. Därför läggs mycket fokus och träning på att just stärka elevernas förmåga att hantera stressade situationer under vattnet. Det finns flertalet klassiska övningsmoment för att utveckla elevernas förmåga till lugn där ”Ringen” är en av dem.      

 TRÄNA DEN MENTALA STYRKAN

Röjdykarutbildningen är inne på sin fjärde vecka och eleverna genomför just nu den förberedande kursen inför dykutbildningen. Förutom utbildning i ämnen som sjömanskap, navigation och minkunskap förbereds eleverna mentalt för de kommande påfrestningar som en tjänst som röjdykare innebär. Eleverna får genomföra övningar för att stärka självförtroendet och förmågan att hantera stress under stor fysisk och psykisk påfrestning.

En av de första övningarna som genomförs under utbildningen i vattenövningshallen är att dyka från en hög höjd med armarna längs med sidorna av kroppen. Att dyka och landa med huvudet först är ett sätt att hantera rädsla och lita på sin kropp och dess förmåga. Under många varierande övningsmoment både under och över ytan lär sig eleverna stegvis att samarbeta, hålla sig lugna och känna tilltro till sin egen förmåga.

 Behöver man pressa sig själv för att klara av utbildningen?

− Visst måste man pressa sig för att lyckas. Men en annan viktig aspekt är att våga lita på både sina kamrater och instruktörerna. Våra instruktörer är välutbildade och har en god förmåga att hantera situationer som kan uppstå, så att ”stänga av” tankarna och bara fokusera på uppgiften skulle jag säga är viktigt, säger röjdykaren Kristoffer Lundqvist.

DISCIPLIN

 Bredvid bassängkanten ligger elevernas utrustning noga inrättad. Ordningen på materielen speglar den disciplin som genomsyrar utbilningen.

− Det är viktigt att eleverna tidigt förstår vikten av ordning och reda. Sättet som röjdykare arbetar på är till stor del uppbyggd på tillit och förtroende för varandra. När det är mörkt, kallt och allt gungar måste var sak ligga på sin plats och utrustningen vara fullt fungerande. För att ett dyk ska bli framgångsrikt är alla inblandade beroende av varandra. Från fartygschefen ner till dykledaren och dykarna.  Att inte ha koll på sin utrustning innan ett dyk är inte ett alternativ. Det kan i värsta fall leda till skador på både person och materiel fortsätter Kristoffer.

 Den förberedande kursen är intensiv och man ser tröttheten i ögonen på eleverna efter en morgon som startade 04:10 med ett vattenfyspass innan frukost. Men man upplever också en vilja och en gemenskap bland de få elever utbildningen har. De stöttar, pushar och hjälper varandra för att nå målet: guldgrodan Anselm, röjdykarnas ”skyddshelgon” och utbildningstecken.