Erkänsla för rikets försvar

Onsdagen den 8 februari tog 17:e amfibiebevakningsbåtskompaniet över högvakten vid Stockholms slott. I dag, framför hundratals anhöriga, turister och övriga besökare fick nio soldater ta emot tjänstgöringsmedaljen för rikets försvar från chefen för Amfibieregementet, överste Peder Ohlsson.

Hundratals åskådare applåderade när de nio soldaterna uppmärksammades. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
– Det är viktigt att uppmärksamma våra medarbetare för tiden de investerat i Försvarsmakten, sa överste Peder Ohlsson. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Denna lördag var slottets borggård välfylld. Hundratals åskådare trängdes för att få en bra bild av ceremonin. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Medaljen delas ut till gruppbefäl, soldater och sjömän som tjänstgjort i minst fyra år. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten

Normalt sett brukar högvaktslösningen vid Stockholms slott ta cirka 45 minuter. I dag tog den längre tid. Efter att avlösningspatrullen marscherat i väg ställde nio amfibiesoldater upp på borggården. Samtliga med ett gemensamt syfte - att få ta emot en medalj för tiden de investerat i rikets försvar.

– Det här är viktigt för mig! Att få uppmärksamma våra soldater för tiden de investerat i rikets försvar är en oerhörd ära. Att dessutom få göra det under dessa former inför så många åhörarare skänker extra värdighet till ceremonin, säger överste Peder Ohlsson, chef för Amfibieregementet.

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar instiftades av dåvarande överbefälhavaren Sverker Göranson och tilldelas soldater, sjömän och gruppbefäl (GSS). Medaljen finns i tre valörer med ett tilläggstecken. Anställningstiden räknas för anställda GSS – heltidsanställda som deltidsanställda. Beslut om tilldelning ges av respektive förbandschef, som i sin tur även delar ut medaljen.

De soldater och gruppbefäl som i dag uppmärskammas är vicekorpral Mats Carneborn, vicekorpral Kristian Nielsen, sergeant Jonatan Bremmers, vicekorpral Michael Ebenhard, korpral Jakob Lidåker, sergeant Marcus Ek, vicekorpral Oscar Fridebo, korpral Elin Hult och sergeant Simon Holmblad.

– Jag är oerhört stolt över mina medarbetare! Denna medalj är väl förtjänad, säger Peder Ohlsson.