”Man känner en stress när amfibiebataljonen rullar in”

Marinens nationella övning Swenex fortsätter som planerat och vissa enheter är redan inne på sitt fjärde dygn.

Kompanichefen för 203.amfibieskyttekompaniet ger kompletterande order när truppen har inlett sitt anfall. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
underrättelseinhämtningen visade på att det fanns en motståndare i området, därför genomfördes anfall för att återta terrängen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Förbandets andra krigsförband, 17.bevakningsbåtkompaniet agerade "motståndare". En stark sådan med sitt minsystem, bevakningsbåtar och bordningstropp. Finns det minor i ett område så tvingas man att välja en annan väg. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Terrängen i skärgården är kuperad och bitvis ganska svårtillgänglig. Vädrets makter gör det till en ännu större utmaning. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
I stridspauserna passar man på att äta och fylla på andra depåer som behövs för att skapa uthållighet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sjukvårdsmoment övades på olika nivåer med syfte att höja sjukvårdsförmågan hos hela förbandet. Förbandet har kvalificerad sjukvårdspersonal, det finns dessutom legitimerad sjukvårdspersonal i form av läkare och sjuksköterskor även bland våra tidvis anställda amfibieskyttesoldater, det yrken de har i det civila. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsbåtar fanns hela tiden med under striden bland annat som flankskydd. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Inledande delar av övningen genomförs som en så kallad CET/FIT fas (Combat Enhancement Training & Force Integration Training) vilket enkelt beskrivet innebär att förbanden samövar moment inför en uppgift eller inför en insats. Alla ingående enheter ur 2:a amfibiebataljonen och 17:e bevakningsbåtkompaniet har övat sina förmågor på olika nivåer. De första dagarna låg fokus på sprängning av minor och sjunkbomber samt skjutning med sjömålsrobot 17. Under gårdagen har underhållskompaniet bland annat bedrivit sjukvårdsutbildning och övat skademoment i syfte att testa sjukvårdsförmågan och sjukvårdskedjan på förbandet.

Amfibieskyttekompanierna genomförde samtidigt kompanimarsch mot UFA (utgångspunkt för anfall) för att genomföra kompanianfall mot ett område där underrättelseinhämtningen visade på att det fanns en motståndare. Samtidigt som 17:e bevakningsbåtkompaniet har övat sina förmågor med deras bevakningsbåtar, minsystem och bordningstropp så har de också utgjort motståndare till amfibiebataljonen.  Ett motstånd som gav bataljonen en del utmaningar.

Att öva mot varandra men ändå inom sina förmågor är extremt givande och utvecklande som ger en verklig känsla.

– Man känner en stress när amfibiebataljonen rullar in. Även om vi övar i kända vatten och känner ”motståndaren” så är upplevelsen olustig när ett flertal stridsbåtar kommer mot en och det väller ut amfibiesoldater och kustjägare. Hade jag varit en riktig motståndare så hade jag definitivt valt att ta mig därifrån, sa en av de spelade motståndarna.

Övningen kommer snart att övergå till en tillämpad del med ett spelat fiktivt scenario som grund. Den tillämpade delen kommer förutom att öva krigsförbanden också ge utrymme för att träna och öva ledningsförfaranden mellan krigsförbanden och högre chef. Amfibieregementets krigsförband kommer då inte heller längre att vara ”motståndare” utan löser uppgifter tillsammans.