Ewa Skoog Haslum ny vicerektor vid Försvarshögskolan

Ewa Skoog Haslum blir ny vicerektor vid Försvarshögskolan i början av 2017. Hon kommer då att tillsammans med rektor leda Försvarshögskolans utveckling av utbildning, inte minst vad avser framtida officersutbildning.

Ewa Skoog Haslum, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen.
Ewa Skoog Haslum Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Formellt anställs hon av Försvarshögskolan från den 1 december, 2016. Därefter fattar Försvarshögskolans rektor beslut om tillsättningen som vicerektor. I samband med tillsättningen befordras Ewa Skoog Haslum till flottiljamiral.

− Förutom att det känns oerhört hedrande att få förtroendet så känner jag också tillförsikt inför uppdraget. Att vara en länk mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten då jag med min färska förbandserfarenhet är med och påverkar den framtida officersutbildningen känns såväl utmanande som spännande, säger Ewa Skoog Haslum.

Vicerektor är Försvarshögskolans högsta militära företrädare och rådgivande till rektor. Vicerektor kommer ha en viktig roll för utvecklingen av skolan och även vara ansvarig för samverkan med utländska försvarshögskolor och andra internationella samarbetspartners inom främst det militära området. Vicerektorn agerar även övningsledare vid större övningar.

Ewa Skoog Haslum är i dag chef för Fjärde sjöstridsflottiljen på Berga, utanför Stockholm. Avsikten är att kommendör Fredrik Palmquist ersätter som flottiljchef från den 1 februari, 2017.

Skoog Haslum påbörjade sin karriär 1987 som radiotelegrafist ombord på HMS Stockholm och har bland annat tjänstgjort som artilleriofficer, stridsledningsofficer och sekond. Hon har även hunnit med en internationell insats i Libanon, UNIFIL, då hon seglade som fartygschef ombord på HMS Sundsvall.