Veteranenheten deltog vid NATO Memorial Frethun

Chefen för veteranenheten konteramiral Anders Grenstad deltog lördagen den 17 september tillsammans med en svensk delegation vid en minnesceremoni vid NATO Memorial i franska byn Frethun.

Minnesceremoni vid NATO Memorial i franska byn Frethun, 17 september 2016.
Minnesceremoni vid NATO Memorial i franska byn Frethun, 17 september 2016.
Kransnedläggning vid minnesmonumentet i Frethun. Foto: Daniel Nybling/Försvarsmakten

Sverige var ett av fyra länder som var utvalt att agera vid årets minnesceremoni. Ceremonin bestod i tal och kransnedläggning vid monumentet som bär inskriptionen À LA MÉMOIRE DES SOLDATS QUI ONT FAIT LE SACRIFICE DE LEUR VIE SERVICE DE LÓTAN. Till minne av de soldater som offrat sina liv under tjänstgöring för NATO.

– Det är viktigt för Sverige att delta vid internationella minnesceremonier som denna. Sverige har deltagit i fredsbevarande insatser sedan 1948, totalt har fler än 100 000 svenskar bidragit i internationella insatser. Huvuddelen av insatserna har skett i FN-ledda insatser men även en ansenlig mängd Nato-ledda som Bosnien, Kosovo och Afghanistan, säger Anders Grenstad, konteramiral och chef för veteranenheten.

Monumentet i Frethun invigdes 2012 i syfte att hedra de som stupat inom ramen för tjänstgöring under insats för Nato. Monumentet är också en plats där anhöriga till stupade ges möjlighet att sörja och hedra familjemedlemmar. Minnesceremonin som sker årligen syftar även till att medverka till att fortsatt generationer värnar hågkomst av de som offrat allt.

– Vi har vårt eget veteranmonument vid Sjöhistoriska som varje år blir mer och mer besökt. Den årliga veterandagen ger oss sedan en chans att hedra våra soldater och sjömän som gjort en insats, sårats i strid eller stupat, avslutar Anders Grenstad.

Den svenska delegationen på plats i Frankrike bestod förutom konteramiral Anders Grenstad av överste Magnus Westerlund, försvarsattaché i Paris, regementsförvaltare Daniel Nybling,  veteranenheten, samt korpral Milad Samadi, veteran, sårad i strid i Afghanistan och aktiv inom Idrottsveteranerna.