Oanmäld beredskapskontroll i Boden

”Vi har kommit en bra bit på väg”

Onsdagen den 14 september genomfördes ytterligare en i raden av oanmälda beredskapskontroller, denna gång vid regionala staben i Boden.
– Beredskapskontrollerna är jätteviktiga och skapar trovärdighet, inte minst i en allt försämrad omvärldsutveckling, säger chefen för Militärregion nord, överste Mikael Frisell.

Chefen för Militärregion nord, överste Mikael Frisell tillsammans ställföreträdande insatschef generalmajor Berndt Grundevik, som är den som ansvarar för Försvarsmaktens beredskapskontroller. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Delar av stabens personal samlad för slutgenomgång efter beredskapskontrollen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Syftet med oanmälda beredskapskontroller är bland annat att kontrollera de tidskrav och krav på förmågor som varje stab och förband har.

–Vi granskar om förbandet uppfyller olika punkter i grundoperationsplanen, det rör sig till exempel om krigsplanläggning, hur logistikkedjan fungerar och hur samordningen med det civila samhället inom ramen för totalförsvarsplaneringen ser ut. Beredskapskontrollerna är en mycket viktig del i arbetet med att vi ökar den operativa effekten vid våra staber och förband, berättar ställföreträdande insatschef generalmajor Berndt Grundevik, som är den som ansvarar för Försvarsmaktens beredskapskontroller.

Beredskapskontrollerna är en mycket viktig del i arbetet med att vi ökar den operativa effekten

Generalmajor Berndt Grundevik

Genom de oanmälda beredskapskontrollerna får förbanden ett mått på sin operativa effekt.
– Varje förband och stab som kontrollerats får sedan en återrapport med våra intryck. Vi ger även förslag till åtgärder för att hjälpa till att utveckla och förbättra, fortsätter Berndt Grundevik.

 

–Att någon utifrån granskar oss ger god hjälp och stöd för att vi ska kunna utveckla och förbättra verksamheten. Det här var en bra kontroll, staben är mycket professionell och löser sina uppgifter på ett bra sätt. Jag känner att vi kommit en bra bit på väg, avslutar överste Mikael Frisell.

Kontaktuppgifter

Norra militärregionen
Box 9105
961 19 Boden

mrn-i19@mil.se

0921-34 80 00 (växel)