Militärteknik: Teori och tillämpning

Under officersprogrammet bedrivs praktiska laborationer i olika ämnen. Nyttiga övningar som ökar förståelsen för officersprofessionen.

Kadetter genomför laboration i radarteknik. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Läraren håller upp en radarreflektor. Laborationerna är praktiska men sker i skolnära miljö. Ett bra avbrott från de teoretiska studierna. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Laboration med infraröda system. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Officersyrket är mångfacetterat. Många kanske tänker främst på ledarrollen och chefskapet, men yrket kräver också tekniska kunskaper. Det är viktigt att få förståelse för vad ens förband har till förfogande i form av olika system för att kunna verka.

– De praktiska momenten i kursen gör att kadetterna drar slutsatser utifrån sina teoretiska studier och ser den militära nyttan, säger Jens Lindh, studierektor i militärteknik på Försvarshögskolan.

Laborationer
Kadetterna får genomföra laborationer med infraröda sensorer (IR). En IR-sensor som detekterar infrarött ljus kan upptäcka föremål som vårt mänskliga öga inte kan observera. Även laborationer med radar och med bildförstärkare görs.  Kursen omfattar även farkostteknik samt verkan och skydd. Det kan innebära frågeställningar om olika material, exempelvis om vad en pansarplåt tål för yttre påverkan.

Kursen Militära medel ger totalt 10,5 högskolepoäng och genomförs under kadetternas tredje termin vid Militärhögskolan Karlberg.

– De studenter som har valt den militärtekniska inriktningen får en mycket djupare utbildning i militärteknik, säger Jens Lindh.

Den militärtekniska inriktningen kräver tekniska eller naturvetenskapliga gymnasiestudier som förkunskaper. Flera kurser studeras inledningsvis gemensamt med programmets två andra inriktningar, i krigsvetenskap och nautik, men från den tredje terminen är huvudämnet militärteknik dominerande.