Lyckad minröjningsinsats i Ålands hav

Tidigare i veckan avslutades en mycket lyckad minröjningsinsats i Ålands hav och Furusundsleden. Fartygen lokaliserade 50 minor och 170 minankare på drygt en vecka.

Minröjningsoperation i Ålands hav. HMS Kullen under minröjningsoperationens sista dag.
Minröjningsoperation i Ålands hav. HMS Kullen under minröjningsoperationens sista dag.
HMS Kullen under minröjningsoperationens sista dag. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten
Minröjningsoperation i Ålands hav. Bild från undervattensfarkosten som visar en mina kvar i minankaret.
Bild från undervattensfarkosten som visar en mina kvar i minankaret. Foto: Försvarsmakten
Minröjningsoperation i Ålands hav. Minräls från den ryska minutläggaren Iljmenj.
Minräls från den ryska minutläggaren Iljmenj. Foto: Försvarsmakten

Under en vecka har det bedrivits röjning av historiska mineringar i Ålands hav samt genomfört ledpenetrering i den hårt trafikerade Furusundsleden.

Chef för minröjningsstyrkan var kommendörkapten Jenny Ström, chef för 42:a minröjningsdivisionen:

− Operationen har varit mycket lyckad, kanske till och med den mest lyckosamma minröjningsinsatsen mot historiska mineringar som genomförts i svenska vatten i modern tid. En bidragande orsak till den lyckade operationen var det vackra sensommarvädret med sol, värme och svaga vindar som gjorde att fartygen kunnat arbete på utan ovälkomna avbrott. Men den främsta orsaken till den stora framgången ligger i det förarbete som genomförts av MWDC (Maritime Warfare Data Center) som studerat historiska arkiv och fällningsprotokoll. Varje fartyg som deltagit i operationen har haft tillgång till underlag med vilka mintyper och beräknade positioner av de minlinjer som lades ut under första världskriget, säger Jenny Ström.

Historiens vingslag

Ålandshavsmineringarna lades ut av Ryssland 1915 och 1916 med syfte att skydda handelssjöfarten i Bottenviken mellan Sverige och Ryssland (nuvarande Finland) mot tyska raidföretag. Totalt lades cirka 1 000 minor ut i området. Minorna som återfunnits under operationen är av typen M12, en rysk kontaktmina med 100 kilo laddningsvikt.

I underlaget från MWDC framkommer det att den ryska minutläggaren Iljmenj fått problem under utläggningen av minlinje R1148. "Under fällningen av minorna från styrbordssidan råkade ankararmen komma i kläm med änden på minrälsen vilket lämnade ankaret hängande i den samtidigt som minan föll ur sin vagga på ankaret och bogserades i vattnet. Detta hivades i sjön då man lossade på stopparna. Den delen av minrälsen kapades eftersom ändarna vid fällporten var krökta." Besättningen på HMS Ulvön som under operationen sökte efter och fann minlinje R1148 kunde verifiera denna berättelse då ett ankare hittades tillsammans med delar av minräls.

Historiens vingslag och en stunds eftertanke infann sig hos besättningen som alla kunde tänka sig in i situationen ombord på minutläggaren lite mer än 100 år tidigare, natten mellan den 17 och 18 augusti 1916.