Avtal om alternativbas

Den 8 juli undertecknade Sverige genom flygvapenchef Mats Helgesson, Norge genom brigadgeneral Tonje Skinnarland och Danmark genom generalmajor Max Nielsen avtal (Technical Agreement) gällande Nordefco projektet ”Alternate Landing Base Concept” (ALB).

Den 8 juli undertecknade Sverige genom flygvapenchef Mats Helgesson, Norge genom brigadgeneral Tonje Skinnarland och Danmark genom generalmajor Max Nielsen avtal (Technical Agreement) gällande Nordefco projektet ”Alternate Landing Base Concept” (ALB).
Den 8 juli undertecknade Sverige genom flygvapenchef Mats Helgesson, Norge genom brigadgeneral Tonje Skinnarland och Danmark genom generalmajor Max Nielsen avtal (Technical Agreement) gällande Nordefco projektet ”Alternate Landing Base Concept” (ALB).
Försvarsmaktens flygvapenchef Mats Helgesson, norska brigadgeneralen Tonje Skinnarland och danska generalmajoren Max Nielsen. Foto: Danska Försvarsmakten/Air Defense Command

Samarbetsprojektet ALB möjliggör planering för att nyttja varandras flygbaser som alternativbas vid dåligt väder vilket ökar den operativa effekten, flygsäkerheten samt är ett kostnadseffektivt sätt att öka flygtidsuttaget och effekt av övningsverksamhet. Övningar kan då genomföras även om väderförhållandena väntas förändras under flygpasset. Avtalet gäller i första steget obeväpnade flygplan. Finland och Island kommer att ingå avtalet så fort deras nationella lagstiftning är på plats. Nordefco ALB förväntas bli operativt under hösten 2016.