Doktorn kan komma

Ett läkarteam från Karolinska Universitetssjukhuset förbereder sig och kliver ombord på ett ambulansflygplan. Deras uppgift: hämta hem en skadad svensk soldat från Mali. En strategisk evakuering är påbörjad.

Den personal från Malistyrkan som vårdat patienten följde honom ända fram till ilastningen i STRATEVAC-flygplanet. Foto: Timo Martinsson/ Försvarsmakten
Jan, medicinskt ansvarig för Malistyrkan, är nöjd med hur överlämningen av patienten från förbandet till evakueringspersonalen gick. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten

Ingen insats är riskfri men en skadad soldat behöver inte ha skadats i strid. En arbetsolycka, trafikolycka eller träningsskada kan också kräva akut sjukvård. Senast för en vecka sedan fick en Stratevac genomföras då en soldat skadats i en arbetsolycka i Mali. Och Jan som är medicinskt ansvarig på förbandet i Mali var på plats vid genomförandet.

− När det krävs mer än kortvarig vård så ska vi kunna transportera hem en patient genom en så kallad strategisk evakuering. Det kan också vara så att det behövs vidare diagnostik eller mer avancerad behandling än vad vi kan erbjuda här. Ofta kan det ske med en reguljär flygning men när patienten inte kan flyga reguljärt eller behöver medicinsk övervakning under transporten så är STRATEVAC en förutsättning.

De soldater som tjänstgör i Försvarsmaktens insatser runt om i världen har självfallet tillgång till kvalificerad sjukvård på plats men om omständigheterna kräver det ska soldaten kunna transporteras hem till Sverige med en sjuktransport, en så kallad strategisk evakuering eller Stratevac som det förkortas i Försvarsmakten.

– Behöver vi genomföra en strategisk evakuering så kontaktar vi armétaktisk stab vid Högkvarteret som tar beslut om evakuering. Därefter tas kontakt mellan sjukvårdspersonal i insatsområdet och evakuerande sjukvårdspersonal. Där beskrivs såväl patientens läge som den förmågan vi ser ska finnas i flygplanet. På så sätt är de väl förberedda att omhänderta patienten när denne ska lämnas över för transport.

Från det att beslutet om strategisk evakuering är målet att soldaten ska vara på Karolinska Universitetssjukhuset inom 40 timmar. Väder och vind spelar såklart en roll för flygplanet och likaså landningstillstånd och tillstånd att flyga igenom andra länders luftrum. Det är som en flygande intensivvårdssal kan man säga, berättar Tony Spinord Westberg. Jan, medicinsk ansvarig för den svenska malistyrkan, menar att STRATEVAC är en förutsättning för en internationell insats så som den i Mali.

−Vi har väldigt fina resurser här nere för det akuta omhändertagandet. Vi har t.ex. kirurgimöjligheter på campen men också ute i fält. Vi har intensivvårdsresurser och möjlighet till både röntgen och ultraljud. Jan var på plats när det nyligen genomfördes en flygning på grund av en arbetsskada inne på campen.

– Patienten är nu hemma i Sverige där han har fått vidarevård och mår efter omständigheterna bra.