Totalförsvaret övar i Småland

Swedec EOD Exercise 2016

Det är skymningsläge och en ammunitionstransport har vält, det brinner strax bredvid transporten och en chockad person rusar omkring med någonting i famnen. Personen är blodig och skriker på hjälp upprepade gånger.

 På bilden har Räddningstjänsten har tagit om hand en chockad person vid olycksplatsen.
Samverkan vid övningen Swedec EOD Exercise 2016. Räddningstjänsten har tagit om hand en chockad person vid den spelade olycksplatsen. Foto: Monica Sandsvik Svensson
På bilden visas släckningsarbete intill en vält ammunitionstransport.
Släckningsarbete intill den välta ammunitionstransporten. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar hur Försvarsmaktens personal markerar platsen med röd sprejfärg. Hit men inte längre!
Försvarsmaktens ammunitionsröjare markerar platsen med röd sprejfärg. Hit men inte längre! Foto: Monica Sandsvik Svensson
Bilden visar samverkan inom totalförsvaret.
Samverkan inom totalförsvaret är både viktigt och nyttigt för alla medverkande. Foto: Monica Sandsvik Svensson

Swedec EOD Exercise 2016 är i full gång på tre orter Eksjö, Jönköping och Oskarshamn. Ansvarig övningsledare major Tomas Wikström har planerat för övningen med sina kollegor under flera månader.
– Ammunitions- och minröjningsövningen involverar flera aktörer under sju dagar i maj. Just det här momentet äger rum i Eksjö och totalförsvaret övar fullt ut, förklarar Tomas Wikström  och fortsätter:
– Förutom Försvarsmaktens enheter övar Polisen, Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt lokala aktörer inom räddningstjänst och ambulans.

Vem gör vad?

112 är larmad och strax är räddningstjänst på plats. Räddningstjänsten arbetar snabbt och effektivt med att ta hand om den chockade personen och släcka branden. När personalen ser att den chockade personen har ammunition i famnen förstår dem att transporten innehåller farligt gods och läget förändras drastiskt. Räddningstjänsten drar sig tillbaka och lämnar sin utrustning och den skadade chauffören i bilen.

Samverkan och samordning mellan aktörerna är övningens delmål. Hur fungerar röjnings- och räddningsinsatser när landet befinner sig i skymningsläge? Hur kommunicerar de olika myndigheterna och vem har befälet?

Polisen anländer till olycksplatsen men de har inga bombtekniker i styrkan, så de i sin tur begär stöd från Försvarmakten enligt lagen om skydd mot olyckor. När ammunitionsröjaren är på plats säkrar han platsen och ger klartecken till räddningstjänsten personal som försiktigt får ut chauffören ur lastbilen.

Intensiva dagar

Under övningen körs moment cirka 200 gånger, med olika scenarier. Vissa scenarier är återkommande men med olika övade grupper. Momenten innehåller både röjning av konventionell ammunition och hemmagjorda bomber. Övningsledningen har tagit hjälp av elever från vårdprogrammet, Eksjö Gymnasium som är figuranter.  Det gör momenten mer realistiska och ger mer friktion påpekar, momentövningsledare Jonathan Ek.
– De skriker och är sminkade med öppna sårskador, det är klart att det påverkar situationen för de som övar.