Sverige deltar i multinationell övning

Redan i början på 1970 talet inleddes den första övningen som grundade dagens multinationella övning kallad BALTOPS, vilket är en förkortning av Baltic Operations.

För Sveriges deltagande förband ger BALTOPS viktig erfarenhet och bra övningsmöjligheter att öka våra förmågor Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under de första åren var det relativt få deltagare och det var i huvudsak fartygsförband som hade intresse av att öva. Allt fler nationer insåg vikten av att delta i multinationella övningar likt denna, inte minst viktigt med ett försämrat omvärldsläge. Antalet deltagande har ökat markant till att i dag bestå av 17 nationer, övningen har dock fortsatt marin prägel. Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerhet i områden kring Östersjön. För att uppnå det syftet läggs bland annat stort fokus på att öva gemensamma amfibieoperationer. För det krävs enheter ur både marinen, flyget och markförband vilka också deltar under årets upplaga.

Moment övas i Sverige

I år genomförs BALTOPS under perioden 3-18 juni, övningen kommer att bedrivas från mellersta Östersjön ner till södra Östersjön, moment kommer att övas i Sverige, Finland, Danmark och i Polen. En del av övningen kommer att genomföras i Stockholms södra skärgård på land- och i sjöområden kring Berga, Utö, Stabbo-Bodskär, Hårsfjärden och Mysingen. Utö övnings- och skjutfält kommer att vara det huvudsakliga övningsområdet när enheterna övar i Stockholm. Både skarp och lös ammunition kommer att användas vid vissa moment, men det kommer inte att skjutas över tillåten gräns. Drygt 6000 personer deltar i övningen och de kommer att förflytta sig med ett 45-tal båtar, fartyg, ett 60-tal stridsflyg, helikoptrar och fordon av olika slag. Sverige kommer att delta med enheter ur Amfibieregementet, Tredje sjöstridsflottiljen, Blekinge flygflottilj, Marinbasen och Luftsstridskolan. Deltagarna kommer att vara utspridda längs Östersjön, men under en period kommer det att vara ökad aktivitet i Stockholms södra skärgård.  

Aktivt skärgårdsliv

Under den aktuella övningsperioden är det många som vistas i skärgården. Det är också i vissa fall en känslig period för olika djurarter i skärgården. Att övningen genomförs under den aktuella perioden är inget som kan påverkas, men största möjliga hänsyn tas till det övriga skärgårdslivet, övningar genomförs därför i huvdsak vid Försvarsmaktens övningsområden.

 

Aktuell information om övningen