Teknisk tjänst i subarktisk miljö

Tekniska bataljon på övning i Norge

Förberedelsesträckan var lång men målet nåddes och i veckan avslutas övningen Cold Response 16, där den tekniska plutonen från Kungsängen framgångsrikt deltagit under ledning av plutonchefen kapten Magnus Billberg.

Chefen för tekniska plutonen diskuterar vägen framåt med ställföreträdande försvarslogistikchefen, överste Gustaf Fahl under ett besök. Foto: Richard Ahnfeldt/Försvarsmakten
Fjällpasset avklarat utan incidenter och kedjorna åker av inför fortsatt marsch mot slutmål. Foto: Peter Wirlind/Försvarsmakten
En öppen gruppering, dock med bra ytor för Tekniska plutonen och med samordnad bevakning med norska förband på plats. Ved finns det gott om. Foto: Peter Wirlind/Försvarsmakten
Förnödenhetsförsörjningstransporten på väg tillbaks över fjället efter övernattning på NSE på grund av avåkning. Här är de ovetande om vad de möter bakom kröken... Foto: Peter Wirlind/Försvarsmakten
Glad övningsledning logistikbataljonen och chefen TrängR inför ett besök hos Tekniska plutonen. Tv Regementsförvaltare Thomas Kihlström, mitten regementschef överste Patric Hjorth, th kommendörkapten Johan Ljungné. Foto: Peter Wirlind/Försvarsmakten
Mottagande av reservmateriel i Tekniska plutons gruppering med hjälp av populär truck. Foto: Richard Ahnfeldt/Försvarsmakten
Reparation av småelverk i ett av reptälten på tekniska pluton. Foto: Peter Wirlind/Försvarsmakten
De lokala tillgångarna nyttjas under en paus under återhämtning. Foto: Peter Wirlind/Försvarsmakten
Tekniska plutonen beredda att ta emot reparationsobjekt i ny gruppering efter hastig nattlig omgruppering på grund av fi framryckning Foto: Peter Wirlind/Försvarsmakten
Chefen FMLOG överste Torgny Henryson i samtal med chefen tekniska pluton under ett besök. Foto: Richard Ahnfeldt/Försvarsmakten

Det tekniska kompaniet från Kungsängen fick förstärkning till Cold Response 16 från nästan alla tekniska plutoner i landet och från en packgrupp från Livgardet. Förutom hög materiell tillgänglighet som ledstjärna, prioriterades verksamhetssäkerheten med hänsyn till vintermiljön. De stora utmaningarna för logistikförbanden var transporter och försörjningskedjan, med Nationella stödenheten (NSE) kvar i Sverige på andra sidan fjällpasset.

 

Inför övningen var det en avvägning mellan vilken materiel som skulle med, verktyg kontra reservdelar, då plutonen skulle kunna förflytta all sin utrustning själva. Därefter följde en förberedande övning i Kungsängen i början av februari, där viktiga funktioner inom plutonen övades. Plutonen körde sedan upp till Östersund där fordonen ställdes upp inför Cold Response 16.

Utdrag ur FMTS krigsdagbok:

Den 26 februari ”tjuvstartade” övningen för plutonen i Östersund – efter inkvartering med stöd av Trafik- och transportledningskompaniet, lite hjälpstarter och småreparationer så var plutonen redo. Dagen avslutades med övningsgenomgång avseende verksamhetssäkerhet och scenario.

Den 27 februari övades slingkörning på vinterväglag innan logistikbataljonen anlände. Plutonen underställdes logistikbataljonen och ordergivningarna tog fart.

Den 28 februari kl. 07.00 rullade de första delarna av logistikbataljonen mot operationsområdet i Norge. Två dygn senare var FMTS bärgare, som sista del, på plats vid slutmålet. Förberedelserna med vinterväglag och kedjemontering visade sig vara mycket nyttiga. Trafik- och transportledningskompaniet kontrollerade förbandsrörelser och vägavstängningar föredömligt och hjälpte till med övernattningar längs vägen.

I Norge

Eftersom logistikbataljonen och den tekniska plutonen inte tidigare övat ihop, fanns det frågetecken om hur "sammanvävningen" skulle fungera i praktiken. Men snabbt visade det sig att det fungerade alldeles utmärkt.

– Det är ett naturligt samarbete mellan FMTS tekniska bataljon och Trängregementets logistikbataljon, tyckte  kompanichefen på logistikkompaniet, kapten Björn Perbring.

En annan sak som medvetet utvecklats är koordineringen av förnödenhetsförsörjningstransporterna.
– Det sker en synkning av transporterna vid underhållsberedningar för att optimera hanteringen och körningarna - från beställning och hämtning vid NSE till utleverans där behovet finns, berättade Björn Perbring.

Magnus Billberg plutonchef för den tekniska plutonen, instämmer och lägger till:
– Plutonens förstärkning av en erfaren packgrupp som arbetar ihop med logistikkompaniet har varit en framgångsfaktor.

Den 5 mars var det dags för rullande återhämtning, innan förlorad terräng skulle återtas dagarna efter. Den tekniska plutonen blev inte direkt överhopad med reparationsobjekt, så de tekniska cheferna på bataljonerna måste bedömt materielstatusen som mycket god.

Avslutningsvis

Den 9 mars avbröts övningen och det som återstod var hemtransport, vilket kan vara en övning i sig. Några fartygslastade medan andra rullade på landsväg. Samarbetet med norrmännen har fungerat mycket bra.

Detta var brigadens första övning av detta slag och det var även många i ny befattning på flera staber.
– Cold Response har inneburit en fantastisk möjlighet att finna roller inom funktionen teknisk tjänst. Vi har också fått chansen att se hur vi kan bli ännu vassare på reservmaterielförsörjning, sammanfattar Peter Wirlind och Richard Ahnfeldt från FMTS bataljonsövningsledning.