Ett steg framåt för svensk-finskt samarbete

Nöjda arméchefer efter möte i Boden

Det militära samarbetet mellan Sverige och Finland ska stärkas, det är den tydliga politiska inriktningen från respektive regering. Syftet är att vi ska öka vår förmåga att verka tillsammans och därmed höja tröskeln för militära incidenter i vår region. I mitten av mars träffades svenske arméchefen Anders Brännström och hans finske kollega, Seppo Toivonen, i Boden för att komma överens om inriktningen för samarbetet de kommande åren.

I mitten av mars 2016 träffades svenske arméchefen Anders Brännström och hans finske kollega, Seppo Toivonen,  i Boden för att komma överens om inriktningen för det militära samarbetet de kommande åren. Här tillsammans med övriga medarbetare som deltog i stabssamtalen.
I mitten av mars 2016 träffades svenske arméchefen Anders Brännström och hans finske kollega, Seppo Toivonen,  i Boden för att komma överens om inriktningen för det militära samarbetet de kommande åren. Här tillsammans med övriga medarbetare som deltog i stabssamtalen.
Armécheferna tillsammans med medarbetare som deltog i stabssamtalen i Boden i mitten av mars. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
I mitten av mars 2016 träffades svenske arméchefen Anders Brännström och hans finske kollega, Seppo Toivonen,  i Boden för att komma överens om inriktningen för det militära samarbetet de kommande åren. På bilden överstelöjtnant Jukka Aihtia, utbildningschef vid finska armén.
"Det har varit ett mycket viktigt möte, vi tar nu med oss resultatet av mötet och generalernas inriktning i vår fortsatta planering", säger överstelöjtnant Jukka Aihtia. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
I mitten av mars 2016 träffades svenske arméchefen Anders Brännström och hans finske kollega, Seppo Toivonen,  i Boden för att komma överens om inriktningen för det militära samarbetet de kommande åren. På bilden John Hansson, planeringschef vid Norrbottens regemente.
"Nästa steg för oss är redan nästa vecka då vi åker med en delegation från I 19 för att tillsammans med våra kamrater på Kajanalands brigad prata mer på detaljnivå om aktiviteterna från och med nu och ett år framåt", säger John Hansson, planeringschef. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Chef genomförande på Artilleriregementet, major Peter Harila.
"Vi fördjupar vårt samarbete inom artillerifunktionen och kommer att vara med på en artilleriövning i Rovajärvi under hösten. Tidigare har vi haft med observatörer men nu gör vi en ambitionsökning under 2016 och 2017", säger Peter Harila, genomförandechef vid A 9. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Mötet har skett i form av så kallade stabssamtal, där de båda armécheferna träffas för att tillsammas med sina medarbetare på olika nivåer både prata om riktlinjer, men också om planering och praktiska frågor.

– Det har varit ett mycket bra möte. Det här är ett modernt och bra sätt att prata om vårt samarbete, på arménivån. Vi kommer överens om vad vi ska göra och kan också ge direktiv till våra medarbetare, säger Seppo Toivonen.

– Vi träffades redan förra året i Helsingfors. När det var dags för möte i Sverige var det mitt förslag att vi skulle träffas i Boden. Norrbottens regemente har en nyckelroll i samarbetet och jag ville också visa en av våra största garnisoner för de finska kollegorna, säger Anders Brännström.

Generallöjtnant Seppo Toivonen hade aldrig varit i Boden förut.

– Det var ett plusvärde, att få se garnisonen och även en förevisning av Artilleriregementet och dess  utrustning som vi fick igår.

Lång historia av samarbete

De båda generalerna påpekar att Sverige och Finland har en lång historia av samarbete bakom sig, och nämner Afghanistan som ett exempel.

– Även Cold Response som nyligen avslutats i Norge är ett utmärkt exempel på hur våra förband arbetat tillsammans, säger Seppo Toivonen.

Genom att träna tillsammans uppnås en högre operativ effekt, vilket är en fördel för kommande insatser både nationellt och internationellt. Under mötet har riktlinjerna för samarbete inom brigads ram blivit tydligare.

– Nu är målet mer greppbart, att koppla ihop de olika delarna till en helhet inom ramen för en brigad. Det ger flexibilitet och kan anpassas till våra resurser. Det är dock viktigt att poängtera att vi inte ska bilda en ny brigad, vi ska använda de resurser vi har för att arbeta tillsammans, säger Seppo Toivonen.

På förbandsnivå är samarbetet redan igång.

– Det sker redan utbyte på förbandsnivå, men nu har vi på ett tydligare sätt identifierat vem som ska arbeta med vem, säger Seppo Toivonen.

- Ja, ett mycket tydligt exempel på förbandssidan är Norrbottens regemente som tidigt tagit initiativ till samarbete med Kajanalands brigad och Jägarbrigaden, säger Anders Brännström.

– Det samarbetet är mycket uppskattat av mina finska förband och har också tagits emot väl i finsk media. Jag upplever också att vi har ett stort stöd från allmänheten för vårt samarbete, fyller Seppo Toivonen i.

Utmaningar

Den politiska viljan är tydlig och förbanden har ambitioner. Men det finns förstås också utmaningar med samarbetet.

– Samarbetet måste anpassas till resurserna, framför allt när det gäller personal. Och jag tycker att vi nu har hittat en nivå som passar våra resurser så att vi inte lägger alltför stor börda på vår personal, säger Seppo Toivonen.

Timingen är en viktig fråga att ta hänsyn till. Att verksamheten planeras så att inte gemensamma aktiviteter krockar med nationella övningar. Att åka med militär personal till ett annat land innebär också en hel del pappersarbete. Sätter lagstiftningen några käppar i hjulet?

– Vi är trots allt två suveräna stater, det kan vi inte komma ifrån. Allt samarbete på den här nivån måste vara godkänt av regeringen. Men det kan ju bli lättnader när det gäller administrativa regler. Flygvapnet har varit framgångsrika med sin Cross border training och i förlängningen hoppas  vi på att nå dit, säger Anders Brännström.

Personliga möten

De båda armécheferna har nu en övergripande överenskommelse och ett gemensamt mål.

– Det finns en långsiktig inriktning, det är viktigt. Sen ska vi ha dessa samtal varje år, för att stämma av och göra eventuella justeringar, säger Anders Brännström.

Seppo Toivonen betonar vikten av personliga möten.

– Vi känner varandra sedan tidigare, det gör diskussionen lättare, både för oss generaler och för våra medarbetare. Det är mycket lättare att ringa någon man träffat och känner. Man ska inte underskatta värdet av att träffas och även umgås under mer lättsamma former

Överstelöjtnant Jukka Aihtia, utbildningschef i finska armén.

– Det har varit ett mycket viktigt möte, vi tar nu med oss resultatet av mötet och generalernas inriktning i vår fortsatta planering.

Och på Norrbottens regemente fortsätter det gemensamma arbetet på förbandsnivå.

– Nästa steg för oss är redan nästa vecka då vi åker med en delegation från I 19 för att tillsammans med våra kamrater på Kajanalandsbrigaden prata mer på detaljnivå om aktiviteterna från och med nu och ett år framåt, säger John Hansson, planeringschef.

Även Artilleriregementet utökar nu sitt samarbete med Finland.

– Vi fördjupar vårt samarbete inom artillerifunktionen och kommer att vara med på en artilleriövning i Rovajärvi under hösten. Tidigare har vi haft med observatörer men nu gör vi en ambitionsökning under 2016 och 2017, säger Peter Harila, genomförandechef vid A 9.