Armen och flygvapnet samtränar sina förmågor

En tidig tisdagsmorgon står tre Helikopter 15 på Eksjö garnisons fotbollsplan där förväntansfulla soldater från Ing 2 förbereder sig inför den kommande övningen tillsammans med Luftstridsskolans personal.

Soldater från Ing 2 övar i att "ta ner" helikopter i samövningen med Luftstridsskolan. Foto: Renathe Nilsson
Helikopter 15 i väntan på kommande uppgifter såsom luftlandsättning, vägrekognosering etc. Foto: Renathe Nilsson

En del av soldaterna är redan uppsuttna, tre soldater står kvar på fotbollsplanen och väntar på sin tur. De ska inte bara få flyga helikopter utan också få lära sig något som de har nytta av i sitt arbete som soldat. Helikoptrarna gör sig klara för start och det är en häftig känsla när luften darrar av ljudet och den kraftiga blåsten från propellrarna. Efter att de lyft och stigit upp i skyn och snabbt flugit bort över kasernerna blir det helt tyst och det känns som vinden bara mojnar.

Under veckan har personal från Flygvapnets luftstridsskola övat samverkan med delar från 211. Stab- och trosskompaniet. Piloterna som kommer från Luftstridsskolan i Linköping är under utbildning och har detta moment som en del av slutet på sin utbildning. Målet med övningen har bland annat varit att lösa rekognoseringsuppgifter med personal från andra förband som flyger med, som i det här fallet från Ing 2. Officerare och soldater från Ing 2 får i sin tur en förståelse för hur de kan lösa en rekognoseringsuppgift när de har en helikopter som tilldelad resurs. För ingenjörförbanden är helikopter ett ypperligt verktyg för att kontrollera om framryckningsvägar är färdbara för bataljonens fordon, vägar och broars bärighet samt för att rekognosera grupperingsplatser för egna enheter.

– Övningen har gett oss ett nytt sätt att tänka gällande rekognoseringen. Det blir lite som att knyta ihop säcken för piloterna, berättar Markus Runnfors, övningsledare från Ing 2.

Denna typ av samövningar med andra förband och vapenslag är viktiga och givande för att ytterligare öka ingenjörregementets förmåga att lösa sina uppgifter. Övningen är nu avslutad för denna gång och har resulterat i ökade kunskaper, lärdomar och erfarenheterer hos officerare och soldater från såväl Ing 2 som från Luftstridsskolan. Ing 2 önskar piloterna all lycka i deras fortsatta karriär i Försvarsmakten och ser fram emot Luftstridsskolans nästa besök.