Första steget för 12:e

På måndagen 15 februari intogs den nya 12:e motoriserade skyttebataljonen formellt. Detta markerades med en bataljonsuppställning där 7:e bataljonen avslutades och 12:e startades.

Livgardets 7:e bataljon omvandlas till 12:e motoriserade skyttebetaljonen
Livgardets 7:e bataljon omvandlas till 12:e motoriserade skyttebetaljonen
Den heltidstjänstgörande delen av bataljonen uppställd för genomgång. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Bataljonens personal har under veckorna sedan årsskiftet genomgått en omvandlingsprocess som mestadels har handlat om materieltjänst, allt för att lägga en så bra grund som möjligt för uppstarten av den nya bataljonen.

Denna vecka drar verksamheten igång för fullt på bataljonens enheter. En stor del av personalen har nya utmanande befattningar och inom några veckor påbörjas omfattande utbildning på det nya typfordonet, pansarterrängbil 360. Det finns ett stort jobb att göra på samtliga av bataljonens enheter, från enskild soldat till bataljonsledning. Det är en lång väg att gå och det första steget är taget.

Just nu pågår rekrytering till lediga reservofficersbefattningar vid bataljonen och till sommaren genomförs grundutbildning vid 12:e motoriserade skyttebataljonen.