Minuten då Försvarsmakten stannade

I hela EU och i Sverige hölls i dag en tyst minut klockan tolv för att hedra offren från fredagens terrorattentat i Paris. En tyst minut höll också Försvarsmakten. Från F 21 i norr till F 17 i söder, från Försvarsmedicincentrum i väster till Livgardet i öster. På de platserna och nästan överallt där Försvarsmakten finns och verkar deltog medarbetarna i den tysta minuten.

Tyst minut på Blekinge flygflottilj, F 17, i Ronneby. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Försvarsmedicincentrum, Göteborg. Caroline Söderström, John Halvarson, Carl Biörnerud, Helena Järpsten och Lars Andrén. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Livgardet, Kungsängen Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Tyst minut på F 21 i Luleå.
Tyst minut på F 21 i Luleå. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Försvarsmakten följer noga den fortsatta händelseutvecklingen med anledning av attentaten i Paris. Vilka eventuella åtgärder som vidtagits kommenteras inte av säkerhetsskäl. I dagsläget finns ingen information som indikerar ett ökat hot mot Försvarsmakten och dess personal i Sverige.

Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning, NCT, låter också hotnivån mot Sverige vara oförändrad, och den ligger därmed kvar på den förhöjda nivå den fick i oktober 2010.