Inte bara internationellt - så försvarar specialförbanden Sverige

Deras antal och arbetsmetoder är topphemliga.
Kompetenser, insatser och övningsplatser likaså.
Men nu står det klart att Försvarsmaktens specialförband övat på Gotland.
– Försvaret av Sverige är en av specialförbandens absolut viktigaste uppgifter, säger Urban Molin, brigadgeneral och chef för specialförbandsledningen.

Prickskytt med observatör från Särskilda operationsgruppen
Prickskytt med observatör från Särskilda operationsgruppen
Prickskytt med observatör från Särskilda operationsgruppen, SOG. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Operatörer från SOG under helikoptertransport
Operatörer från SOG under helikoptertransport på Gotland där de övar nationellt försvar. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Från väster om Mazar-e Sharif till Visby. Under veckan som gick genomförde Försvarsmaktens specialförband en stor övning på Gotland, ett led i den fokusförflyttning som Försvarsmakten gör mot nationellt försvar.

– Att försvara Sverige är en av de högst prioriterade uppgifterna för specialförbanden. Det är en uppgift som vi måste utveckla och öva, vilket vi nu också har gjort. Det vi tränat på här är att hantera en oförutsedd händelse där vår unika tillgänglighet och våra speciella militära förmågor behövs, bland annat genom att snabbt påbörja samverkan, underrättelseinhämtning och förbereda för stridsinsats, säger Urban Molin.

En viktig del av övningen har varit att samverka med andra delar av Försvarsmakten som Hemvärnet, liksom med andra myndigheter som Polisen.
– På så sätt kan vi bidra med kapacitetsuppbyggnad i andra delar av Försvarsmakten och i andra myndigheter. Vi kan till exempel ge Hemvärnet en ökad förmåga när det gäller kvalificerad eldledning och sjukvård. Samtidigt får våra medarbetare många viktiga lärdomar från Hemvärnet, som kan området, de har kontakterna och de ser avvikelser i det dagliga livet. Det är också den viktigaste erfarenheten i från den här övningen, att vi åter kan konstatera hur avgörande det är att kunna sätta sig in i de förhållanden som råder i området där specialförbanden förväntas verka. Samverkan med andra parter är helt avgörande för att specialförbanden ska kunna lösa de uppgifter som vi ställs inför, säger Urban Molin.

Mycket av specialförbanden omgärdas av den strängaste sekretess. Ändå betonar specialförbandsledningens chef att man kommunicerar så mycket det går om sin verksamhet.

– Vi är medvetna om det ansvar vi har att berätta så mycket vi kan om vår verksamhet för svenska folket. Men vi kommer aldrig kunna berätta allt med tanke på att en motståndare inte ska veta våra styrkor och kompetenser. Däremot är det självklart att de som vi samverkat med under veckan, till exempel Hemvärnet får nödvändig feedback på hur de och vi kan bli ännu bättre. Det är bara tillsammans som vi kan försvara Sverige, säger Urban Molin.