Stöd med personal till Migrationsverket

Försvarsmakten erbjuder Migrationsverket stöd med upp till 90 anställda från olika förband för att lösa uppgifter inom logistik och administration samt stabs- och ledningsstöd.

Personal med uniform kring ett bord med datorer.
Försvarsmakten ska kunna stötta med bland annat totalt 30 personer för stabs- och ledningsstöd. (Arkivbild) Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

I slutet av september fick Försvarsmakten och en rad andra myndigheter en förfrågan från Migrationsverket om stöd med personal för att klara den rådande situationen med det stora antal asylsökanden som dagligen anländer till Sverige.

- Vi har ställt oss positiva till förfrågan. Försvarsmakten har en viktig och stödjande roll när samhället utsätts för påfrestningar, säger generaldirektör Peter Sandwall.

Försvarsmaktens militära regionsstaber har från Högkvarteret fått i uppgift att samverka med Migrationsverkets regionala kontor om behovet av personal. Taket är i nuläget satt till totalt 30 personer för stabs- och ledningsstöd och 60 personer för logistik och administration. Tidigast kan stabspersonal ställas till förfogande den 2 november och övrig personal en vecka efteråt.

- Det är viktigt att stödja med det vi kan utan att det påverkar vår förmåga att upprätthålla militär beredskap och lösa andra prioriterade uppgifter. I första hand erbjuder vi stöd med personal fram till årsskiftet säger Peter Sandwall.

Försvarsmaktspersonalen kommer bära uniform. De får inte genomföra uppgifter som medför så kallad myndighetsutövning för Migrationsverket. De kan därför inte vara med och ta emot och registrera asylsökande genom direktkontakt, eftersom informationen som samlas in och registreras kommer vara en del i det som ligger till grund för beslut i asylfrågan. De kan inte heller delta i handläggningen eller beslutsfattandet.

Stödet till Migrationsverket ges utifrån den förordning som Försvarsmakten lyder under när det gäller stöd till civil verksamhet. Detta innebär att Migrationsverket ska ersätta Försvarsmakten för de kostnader som uppstår.

Tidigare har Försvarsmakten beslutat stödja Migrationsverket med boenden på fyra platser, totalt cirka 600 sängplatser. Vid en av dessa, Älvdalen, pågår nu inflyttning.

- Vi fortsätter våra dialoger med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som av regeringen fått uppdraget att samordna stödet från statliga myndigheter till Migrationsverket, säger Peter Sandwall.