Losskastning för Swenex

Ett efter ett skyndade sig fartygen att kasta loss. Höjd beredskap var beordrat och fartygen lämnade örlogshamnen akter om sig. Övningen Swenex hade inletts.

Omedelbart efter landningen surras helikoptern i däck.
Omedelbart efter landningen surras helikoptern i däck. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

- Att öva på att snabbt sprida fartygen är mycket viktigt. Genom att sprida sig blir det svårare för en motståndare att bekämpa dem, säger Magnus Jönsson som är chef för ytfartygsstyrkan i övningen.

Inledande övningar förbereder styrkan

De första dygnen av övningen är planerade efter ett schema där mycket ska hinnas med. Artilleriskjutningar och luftförsvarsövningar ska förbereda fartygen på den okända fas som väntar på västkusten dit fartygen anländer under mitten av veckan. För HMS Carlskronas del ingick också att ta emot den Helikopter 15 som kommer att basera ombord och ledas av styrkechefen. Helikoptern är framför allt viktig som spaningsresurs.Snabbheten och höjden gör att den kan upptäcka saker tidigt.

Bunkring till sjöss

En annan uppgift som stödfartygen HMS Carlskrona och HMS Trossö har är att ge stridsfartygen bränsle. Genom en slang som bogseras akter om stödfartygen och som tas ombord på mottagaren kan bränsle snabbt föras över utan att tid behöver läggas på att gå till kaj. De närmaste dagarna är flera bunkringar inplanerade för korvetterna som är de som förbrukar mest bränsle när de använder hög fart.

Swenex pågår under elva dygn med början och slut i Hanöbukten. Temat för övningen är sjöfartsskydd, att skydda svensk import och export, något som landet är beroende av.