Vem kan man lita på?

I massmedia läser vi om en upphittad modern ubåt som sedan visar sig vara 100 år, personer på Twitter är inte dem som de utger sig för att vara utan så kallade troll, internationella nyhetsbyråer är egentligen propagandamaskiner – vem kan man lita på?

Foto: Försvarsmakten

FMLOG:s informationssäkerhetschef Hans Mellquist ger ett råd på vägen:

– Egentligen ska man läsa och ifrågasätta allt lika noga som man gör när det är den första april. Källkritik är A och O.

Idag har vi tillgång till väldigt mycket information och spridningen går fort. Det gäller både fakta, nyheter, myter och lögner. Och ibland kan det vara svårt att avgöra vem som egentligen är avsändare och vilket syfte informationen har.

 Viralgranskaren

– Tidningen Metro har en satsning de kallar ”viralgranskaren”, säger Hans Mellquist. Deras journalister granskar framför allt sådant som får stor spridning på nätet. Ofta nog kan de konstatera att det är osanningar och uppblåsta historier. Det är nyttigt att fundera i de banorna också när vi ser sådant som rör vår egen verksamhet.

Om man ska vara aktsam när man tar emot information så är en annan sida av samma mynt när vi ger ifrån oss information.

– Vi ställer stora krav på den enskilde, säger Hans Mellquist. Dels ska man kritiskt granska den information man tar emot och dels ska man fundera över vilken information man ger ifrån sig.

– ÖB brukar säga att information är en av Försvarsmaktens viktigaste resurser. Vi ska alla se till att förhindra att informationen inte sprids dit den inte ska vara. För samtidigt är det ju viktigt att vi deltar i debatten om vår verksamhet.

Vad gäller för den egna arbetsplatsen

Det gäller att hålla isär vad som är vad. En del saker kan vara hemliga på grund av rikets säkerhet men det kan också vara sekretess på grund av andra delar i offentlighets- och sekretesslagen. Det är viktigt att man tar reda på vad som gäller för den egna verksamheten och arbetsplatsen.

– Vi lever alla konstant i en tillvaro som präglas av informationssäkerhet, säger Hans Mellqvist. Dess grundpelare är sekretess, tillgänglighet, riktighet, och spårbarhet. Alla dessa grundpelare tillämpar vi både i arbetet som i det privata livet när vi kritiskt granskar riktigheten i den information som ges till oss och när vi överväger vad vi kan berätta, till vem och när.