Soldater utbildas vid Swedec inför uppdrag i Mali

Utbildningen är ett krav för att få använda minsökare vid utlandsuppdrag

Det är 25 grader varmt och soldaterna i skyddsutrustning tar sig långsamt fram i terrängen med minsökare och kikare. Dagarna har varit intensiva med teori och praktik för de 26 soldater som deltar i utbildningen på Swedec (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) i Eksjö. Utbildningen heter Spaning längs väg (SPLV) och pågår en vecka. Deltagarna den här omgången kommer från några olika förband i Sverige; K 3 i Karlsborg, Livgardet i Stockholm och telekrigsbataljonen i Enköping.

Soldat övar med minsökare under utbildning vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.
Soldater utbildas i spaning längs väg (SPLV) vid Swedec i Eksjö inför uppdrag Mali 03.Det är viktigt att observera både långt bort och i närområdet. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Två soldater letar med stor försiktighet efter gömda minor under en övning i Eksjö.
Stor koncentration och samarbete är viktigt vid spaning längs väg, ett felsteg kan vara förödande. Övning ger färdighet inför framtida uppdrag. Foto: Monica Sandsvik Svensson
Anders Lind, förvaltare och kurschef undervisar soldaterna om olika tekniker vid spaning längs väg med minsökare. Foto: Monica Sandsvik Svensson

Utbildningen är ett krav för att få använda minsökare vid utlandsuppdrag, till områden där det förekommer minor och improviserade bomber (IED), berättar Anders Lind som är kurschef på Swedec. Kunskapen är livsnödvändig för att säkra framkomligheten vid insatser i områden som Mali och Afghanistan med flera länder. Mali 03 är ett långsiktigt FN-uppdrag, som går under namnet Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). En insats för hela regionen där syftet är att återställa lag och ordning samt neutralisera terrorhot i landet.

Farliga uppdrag i extrem värme

Några soldater pustar ut efter en väl genomförd övning, Anders Lind påpekar att i Mali är det uppåt 45-50  grader varmt i solen, idag har vi 25 grader här i Eksjö! Att säkerställa att vägen är fri från minor och improviserade bomber är påfrestande både för psyket och för fysiken.

Damir, från K3 i Karlsborg, är en av soldaterna som går utbildningen och är gruppledare vid en av övningarna. Även att det bara är en övning känns spänningen och koncentrationen i luften. Damir berättar att han verkligen har fått sig en tankeställare under utbildningen, uppdraget de ska ut på är farligt, vägar ska säkras så att övriga insatsstyrkor kan ta sig fram med personal och materiel till anvisade platser. Det gäller att vara alert och ta in all information och kunskap under utbildningen, fortsätter Damir, som i november åker  till Mali och då är det allvar och det gäller att vara fokuserad och säker i varje beslut trots stress och värme.

Hårda krav

Damir gjorde sin grundutbildning på K 3 i Karlsborg och tog därefter en civil anställning i Oslo som väktare på en färja. Men han saknade armén, både sammanhållningen och de fysiska utmaningarna, så 2012 sökte Damir en fast anställning inom försvarsmakten och blev erbjuden en tjänst. Nästa steg i karriären blir ett utlandsuppdrag – Mali 03 – och det känns viktigt och utmanande.

Richard Meurk, övningsledare på Swedec, berättar att utbildningen genomförs 2-3 gånger per termin för försvarmaktens personal. Det är en intensiv kurs med stora krav på deltagarna; mycket teori, materielhantering och realistiska övningar både dag och natt. På den här kursen blev 25 godkända och en underkänd.

− Det måste vara hårda utbildningskrav, säger Richard Meurk, i slutändan kan det vara skillnaden mellan liv och död.