Inget pass är det andra likt

Följ med en dag hos Försvarsmaktens vädertjänst

De skapar väderrapporter för hela Försvarsmakten och är i tjänst dygnet runt, året runt. Följ med ett dygn på produktionsavdelningen på METOCC, Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum.

WIMO-linjal (weather impact on military operations), för Timbuktu, Mali. Foto: Sofia Söderholm/Försvarsmakten

Klockan är 10:30 och det råder hög aktivitet inne i produktionsrummet på METOCC. Det är skiftesbyte och det pågående passet på VM-positionen (vakthavande meteorolog) skall inte bara sättas in i det aktuella väderläget utan även i verksamhetsläget. Det är viktigt att VM både är á jour med vad som ska göras på sin egen position och på övriga positioner. Saknas chef på plats är det VM som är ansvarig för att fatta beslut i uppkomna frågor. Då METOCC alltid jobbar för att vara anpassade efter kundens behov ska man alltid vara insatt i vilka övningar som hålls samt vad deltagande enheter är i behov av för underlag. Att ha koll på alla beställning är viktigt.

Efter genomgången börjar produktionsarbetet för meteorologen som börjar med att skriva ett planeringsväder
bestående av en text till en tidigare producerad väderkarta. Därefter skall det skickas ut bedömdabegränsningar för marinen, förväntar vi oss till exempel några höga våghöjder på våra farvatten de närmsta dagarna?

Väder för Mali

Efter en lunchrast påbörjas den relativt nytillkomna produktionen för våra förband i Mali. Att bedöma vädret i ett sedan tidigare okänt land med helt andra väderfenomen än här hemma kräver utbildning och övning, så meteorologernalär sig fortfarande mycket inom detta område. En produkt som produceras för
missionen är så kallade WIMO-linjaler (weather impact on military operations). Detta är ett relativt enkelt sätt för meteorologen att förmedla eventuella begränsningar specifikt för en viss verksamhet.
Därefter skall det skickas ut bedömda begränsningar för marinen, förväntar vi oss till exempel några höga våghöjder på våra farvatten de närmsta dagarna?

Innan middag ska det hinnas med att produceras första omgången sjöväderprognoser för dagen. Detta arbete
har underlättats betydligt då det numera sker i det som kallas sjövädermodulen.
Meteorologen får då ett förslag som datorn har räknat ut (på vindhastigheter, signifikanta våghöjder, m.m.) och kan sedan gå in och ändra och justera värden, istället för att skriva in allt manuellt som
tidigare. Tekniken går framåt även på det här området.

I tjänst hela natten

Efter middagspaus är det dags att ta itu med fler WIMO-linjaler för en mängd olika platser. Dessa kan variera beroende på aktuella verksamheter men görs ofta både för platser inom Sverige och utomlands.
Innan dagens slut är det dags för ännu en omgång sjöväderprognoser i sjövädermodulen, nu gällande för morgondagen.

Klockan är nu 22:30 och det är dags för meteorologen att krypa till kojs. I avsedda sovhytter får han eller hon några timmars välbehövlig sömn, men är hela tiden i jour om något oplanerat skulle inträffa.

Klockan 05:30 ringer klockan och det är dags att fortsätta prognosarbetet några timmar till. En väderbild för dagens planeringsväder görs och andra kartor som visar var man kan förvänta sig begräsningar för mark-, luft- och sjöoperativ verksamhet skickas också ut som planeringsunderlag. Ett annat spännande inslag är att ha koll på rymdvädret, dvs. när solens aktivitet är sådan att det till exempel kan ge störningar
på högfrekventa radiosändningar.

Klockan 09:45 är det dags för konferens med SMHI. Mycket diskussion sker med SMHI i syfte att utbyta erfarenheter och synpunkter på det aktuella väderläget. Det finns ingen konkurrens här som många felaktigt tror utan snarare ett väldigt väl fungerande samarbete.

Inget om grillvädret

tEfter konferensen klockan 10:00 är det dags att ge information till  MTS, den marintaktiska staben, via telefon. Det är många briefingar på de olika positionerna på METOCC så det gäller att hela tiden ha fokus på vem det är som briefas och vad just de är intresserade av att få för information. Gemene man kanske vill veta
om det blir grillväder till helgen, men här är det helt andra intresseområden som gäller.

Klockan 10:30 är det till slut dags för avbyte och nästa person tar över.
Meteorologen kan pusta ut och åka hem för en välförtjänt vila.

Detta är ett typiskt dygnspass på produktionsavdelningen på METOCC på Ledningsregementet. Prallellt med detta finns flertalet andra pass som jobbar med helt andra uppgifter. Samarbete passen emellan är A och O. Hur passet ser ut är väldigt verksamhetsberoende och man kan därför egentligen inte säga att det finns något som heter ett helt vanligt dygn, sällan är det ena passet det andra likt. Och det är just det som gör arbetet här extra roligt och spännande.