Swedec utbildar poliser till bombtekniker

Med full koncentration och stor eftertänksamhet ger ansvarig poliselev/bombtekniker instruktioner till sin kollega. Ett paket, med ett oidentifierat föremål fastklistrat på, har hittats av en privatperson utanför dennes dörr och polisen har spärrat av området. Polisen förmodar att det är en hemmagjord bomb och gör nu förberedelser för att undersöka och oskadliggöra bomben.

Bilden visar en polis med skyddsutrustning vid slutexaminationen till bombtekniker.
Polis med skyddsutrustning vid slutexaminationen till bombtekniker. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar en polis med skyddsutrustning vid slutexaminationen till bombtekniker.
Polis med skyddsutrustning vid slutexaminationen till bombtekniker. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar en polis med skyddsutrustning vid slutexaminationen till bombtekniker.
Polis med skyddsutrustning vid slutexaminationen till bombtekniker. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar en polis som förbereder utrustning vid slutexaminationen till bombtekniker.
Polis förbereder utrustning vid slutexaminationen till bombtekniker. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten
Bilden visar en polis kör robot vid slutexaminationen till bombtekniker.
Polis manövrerar robot vid slutexaminationen till bombtekniker. Foto: Monica Sandsvik Svensson/Försvarsmakten

Det kunde vara skarpt läge men vi befinner oss på en militär övningsplats i Eksjö och slutexamination av polisens bomtekniker pågår.

Utbildning i ny form

Under 19 veckor har åtta elever från Polisens nationella bombskyddssektion i Malmö, Göteborg och Stockholm gått en grundutbildning i bombteknik. Eleverna har fått genomgå läkarundersökning, psykologitest och arbetsprover innan de blivit uttagna till kursen. Under utbildningen har eleverna har varvat övning på hemmaplan med utbildning på Swedec i Eksjö.

– Det är en bombteknikerutbildning i ny tappning, förklarar Bertil Olofsson, chef för Polisens nationella bombskyddssektion. Utbildningen är kravställd av polismyndigheten och vår utbildningssamordnare Lars Persson har i samråd med personal på utbildningsenheten på Swedec tagit fram en utbildning i tre delar. Områdena är materialteknik, röjning av konventionell ammunition (CMD) och oskadliggörande av hemmagjord ammunition (IEDD). Polisen har samordnat utbildningen för landets tre regioner, så all personal inom bombskyddet får samma grundutbildning.  

Stora krav på både fysik och psyke

En av poliseleverna, som gör sitt slutprov, får instruktioner av sin kollega att färdigställa roboten, utrustad med en kamera, som ska köras fram till paketet för att göra en bedömning av vad som hittats utanför dörren. Eleven manövrerar roboten från en dator som liknar ett tevespel, men med många fler funktioner. Han gör allt med stor försiktighet och precision – övningen är väldigt autentisk. Området är avspärrat och grannarna har evakuerats.

Övningen leds av både personal från Swedec tillika Polisen och varje moment bedöms efter en lång lista. Polisens instruktör, som själv är bombtekniker och mentor för eleverna, gör anteckningar och följer varje beslut eleverna tar. Instruktören diskuterar sedan bedömningen med Jonas Hedlund och Jonathan Ek, lärare på Swedec.

Den förmodade bomben är sprängd och ansvarig poliselev/bombtekniker hjälper sin kollega att klä på sig skyddsutrustning och hjälm som tillsammans väger cirka 40 kg! Nu ska området undersökas – roboten har gjort grovjobbet och nu krävs en besiktning av en människa. Alla steg följs – bedömning, oskadliggörande och återställande.

Ökat samarbete krav uppifrån

Regering och riksdag har gett tydliga riktlinjer för ökat samarbete mellan de aktörer som finns för Sveriges säkerhet och samhällsberedskap, den här utbildningen är ett steg i den riktningen - ett utökat samarbete mellan Försvarsmakten och Polisen. Lars Persson, utbildningssamordnare inom polisen, berättar att bara i Stockholm är det cirka 50 incidenter per månad och i landet har vi omkring 1 200 incidenter per år. Allt från upphittade granater i skogen till hemmagjorda bomber.

– Swedec ligger i framkant när det gäller ammunition- och minröjning, för oss är det viktigt att få ta del av deras kunskap. Nästa års utbildning är redan bokad!