Försvarsmakten får ett nytt ledningssystem

I dag överlämnade Försvarets materielverk (FMV) ett nytt ledningssystem till Försvarsmaktens markstridskrafter.

Brigadgeneral Thomas Nilsson, FMV, lämnade över systemet till ledningssystemchefen, brigadgeneral Lena Hallin. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

FMLS IO 14. Så heter det nya ledningssystemet. Det är en förkortning för Försvarsmaktens ledningssystem för insatsorganisation 14 och innebär att Försvarsmakten får en ökad ledningsförmåga när systemet är helt infört.

Ceremonin kring själva överlämnandet ägde rum på Ledningsregementet i Enköping, Försvarsmaktens främsta resurs för ledning och samband. Ledningsregementet gör nu systemtester innan Försvarsmakten implementerar och driftar systemet. De första som får tillgång till systemet är 12:e Sambandsbataljonen och 11:e Ledningsplatsbataljonen vid Ledningsregementet.

− Det här markerar starten på en lång resa där våra förband kommer att implementera den nya utrustningen. Vid Försvarsmaktsövningen 2017 ska det nyttjas i större övningsverksamhet för första gången, säger chefen för Ledningsregementet, överste Mikael Åkerström. Ett ledningssystem består av fyra viktiga delar – materiel, metoder, organisation och personal. I dag fick vi materielleveransen. Vi kommer nu att fokusera på att utveckla metoder och utbilda vår egen och Försvarsmaktens personal i systemet.