Viktigt med respekt och god samverkan

Åklagaren har beslutat att lägga ner åtalet mot de två skeppare från Utö Rederi som stått åtalade för brott mot skyddslagen när de passerat igenom ett skyddsobjekt vid Äggskären i Stockholms skärgård.

Åklagaren konstaterar i sitt beslut att ”utförligare undersökningar av utmärkningen av skyddsobjektet har genomförts. Vid dessa har det framkommit att det vattenområde som anges i Försvarsmaktens beslut om skyddsobjekt och Länsstyrelsens föreskrift om tillträdesförbud inte överensstämmer med vad som anges i sjökort och placeringen av Sjöfartverkets bojar (specialprickar). Vid någon eller några av de åtalade gärningarna har de tilltalade fört passagerarfärjan på skyddsobjektets område med tillträdesförbud utan tillstånd, men med tanke på den felaktiga och otydliga utmärkningen på platsen föreligger inte längre tillräckliga skäl för åtalet.”

– Det är av stor vikt att alla respekterar de skyddsobjekt som finns, både till lands och till sjöss. Men nu har åklagaren fattat sitt beslut och utifrån det måste nu Försvarsmakten, tillsammans med andra berörda myndigheter, dra lärdomar av det och bland annat kontrollera att utmärkningen är rätt så att det här inte behöver inträffa igen. Det är viktigt med en tät dialog mellan oss som myndighet och de som lever och verkar i skärgården, säger kommendör Eva Skoog-Haslum, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen och hon får medhåll från Gustaf Myrsten som är VD för Utö Rederi AB:  

-Ja, absolut samverkan är A och O och jag hoppas att alla parter nu kan återgå till sina verksamheter och återuppta de goda relationer som alltid har funnits mellan Utö Rederi AB och Försvarsmakten. Jag är naturligtvis glad över åklagarens beslut, mina medarbetare har tagit det här hårt men självklart kommer vi respektera de skyddsområden som finns i framtiden, avslutar Gustaf Myrsten.