Stort intresse för Försvarsmaktens övning CJSE 15

På tisdagen var det besöksdag i Enköping. En stor delegation från Pakistan har med stort intresse besökt den multi-nationella övningen där Försvarsmakten övar internationell konflikthantering tillsammans med deltagare från ett tjugotal andra länder.

En stor delegation från Pakistan besökte CJSE 15 på Ledningsregementet i Enköping.
En stor delegation från Pakistan besökte CJSE 15 på Ledningsregementet i Enköping.
En stor delegation från Pakistan besökte CJSE 15 på Ledningsregementet i Enköping. Foto: Elisabet Forsman/Försvarsmakten
Alla var mycket nöjda med vad de fått se och höra och intresset var stort för hur övningen var upplagd och hur den sköttes.
Alla var mycket nöjda med vad de fått se och höra och intresset var stort för hur övningen var upplagd och hur den sköttes.  Foto: Elisabet Forsman/Försvarsmakten

Det är cirka 1 200 personer som är med i övningen som genomförs i Enköping, Uppsala och Karlskrona Andra grupper med attachéer från flera länder och även civila har besökt den här övningen som väcker stort intresse.

Deltagarna i den pakistanska delegationen kommer från försvarsuniversitetet i Pakistan och är här i Sverige för att bland annat besöka deras svenska motsvarighet. Eftersom vicerektor på Försvarshögskolan, brigadgeneral Axelsson deltar i CJSE 15 så fick de möjligheten att titta på övningen. Här övar deltagarna en multinationell stab som ingår i en fredsinsats på FN:s uppdrag. Spelet, som är helt datorbaserat, är gjort så att det blir så verklighetstroget som möjligt, men naturligtvis med ett påhittat land.

Som start fick delegationerna en kort men effektiv genomgång som gav en inblick i det övergripande för övningen innan de fick möjlighet att besöka de olika verksamheterna. De guidades av Sara Högström och Jan Jonasson som också skött planeringen av de omfattande förberedelserna som krävs för dessa besök. Övningen pågår ju för fullt och stannar inte av för besöken.

Engagerade och pålästa ansvariga berättade för delegationerna hur övningen går till och hur den sköts. Spelledningen styr övningen genom ett avancerat datorprogram och lägger in händelser och aktiviteter som de övade staberna sedan agerar på. Det finns alltså inga förband med i den här övningen utan de är helt simulerade i datorprogrammet. Men det är inte bara militären som är med. Civila myndigheter deltar också i spelet, en egen tidning finns och till och med en TV-kanal. Allt för att det ska bli så verklighetstroget som möjligt.

Här finns även observatörer som ser hur arbetet sköts i staberna. De rapporterar tillbaks till spelledningen som då kan korrigera om det är nödvändigt. Det gäller ju att staberna får öva rätt saker, så den funktionen är viktig för att man ska nå övningsmålen.

Syftet är att deltagarna, som många är elever vid försvarshögskolor från olika länder, ska kunna ingå i en multinationell stab vid en FN-stödd insats. De får öva på att hantera händelser i nutid men också att planera framåt flera dagar.

Efter rundturen bland de olika verksamheterna fick delegationerna en avslutande summering av brigadgeneral Axelsson. Alla var mycket nöjda med vad de fått se och höra och intresset var stort för hur övningen var upplagd och hur den sköttes. Att internationellt samarbete i den här formen är viktigt och ger värdefulla erfarenheter var nog alla överens om.