HALT, ELD, RÖK, BAKÅT

- En dag på jobbet

Instruktörs- och skyttutbildningen för Stridsfordon 90 är inne på sin tionde vecka. Kursdeltagarna från 72:a bataljon består av sex kontinuerligt tjänstgörande officerare samt fem stycken soldater som genomför sin befattningsutbildning.

De befinner sig på Ravlunda Skjutfält. Soldaterna är positiva till utbildningen och de kommer direkt från sin Grundläggande Militära Utbildning (GMU). Tanken är att de sedan skall placeras som tidvistjänstgörande vagnsbesättningar för att tjänstgöra ett antal gånger per år.
Dagens övning består av åtgärder vid sammanstöt med en stark motståndare. Med sammanstöt menas att vagnen plötsligt blir överraskad av ett hot och måste ta sig därifrån.
För att möjliggöra detta övas ett förfarande där vagnen och personalen snabbt kan ta sig ur det farliga området för att sedan omgruppera till en säkrare plats. Detta görs med eldgivning från stridsfordonets vapensystem en 40 mm automatkanon. Rök skjuts även från fordonets rökkastare för att dölja fordonet. När stridsfordonet väl har dragit sig tillbaka kan det antingen gruppera i en eldställning så att eld kan avges, observera hotet, eller helt och hållet dra sig ur.

–Halt!

Stridsfordonet framrycker längs ett stråk och blir plötsligt överraskat av en grupperad motståndare med pansarvärnsförmåga (PV). Vagnchefens kommenderar: Halt! på vagnen samtidigt som skytten snabbt avger två skott i snabb följd (dubbelskott) med automatkanonen som vagnen är utrustad med.
 – PV-RAKT FRAM, lyder skyttens målangivelse. Under denna tid har vagnchefen hunnit avfyra rökkastarna på vagnen och kommenderar: FÖRAREN BAKÅT! Detta för att ta sig ur motståndarens eldområde. Under förflyttningen bakåt sänder vagnchefen iväg en rapport till plutonchefen via radion.
 – GUSTAV BERTIL, SAMMANSTÖT PV, TALLÅSEN NORR 300, KLART SLUT.

Väl i skydd gör stridfordonet en sidoförflyttning för att kunna nedkämpa motståndaren. I sin eldställning upptäcker vagnchefen att motståndaren dragit sig tillbaka till en mer skyddad plats och berättar för skytten var han skall rikta in sig för att bekämpa målet.
 – ENSAMMA TALLEN, HÖGER, FORDON.  Snabbt avfyrar skytten kanonen, ett dubbelskott, mot målet som nedkämpas. Plötsligt dyker det upp soldater framför det nedkämpade fordonet. Skytten öppnar eld med sin kulspruta samtidigt som han målanger.
– FORDONET HITOM, SKYTTAR! Skyttarna nedkämpas snabbt och övningen avbryts och utvärderas.

– Träff, träff

Övningsledarens utvärdering är snabb och saklig.
-Träff, träff i första eldöppnandet därefter en snabb utdragning, dock skulle vagnen framryckt mer i skyl för att synas mindre. Bom, träff i andra eldöppnandet , säger övningsledaren. Skytten får därefter en kort tid att reflektera över varför inte det första skottet träffade. Dock var eldregleringen bra vilket resulterade i en träff i andra skottet. Vagnsbesättningen tar till sig utvärderingen och talar igenom vad vi skall göra bättre till nästa gång och gör sig snabbt klara för nästa genomförande.

Som vilket annat jobb som helst, nästan.