Beredskapen - ett lyft

Nordic battlegroup

Just nu står fler än 2 400 personer från sju olika länder i beredskap i den Europeiska snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup. Under de sex månader som beredskapen varar ska samtliga vara redo att genomföra en insats. Men beredskapen betyder inte att någon lutar sig tillbaka.

En helikopter 16 landar under ett CASEVAC-moment. Foto: Robert Petersen/ Försvarsmakten
Övning med skarp ammunition under bataljonens kompaniövningar. Foto: Alexander Karlsson/ Combat Camera/ Försvarsmakten

På de skånska Revingefältet övar 71:a bataljon som är huvuddelen av 71.Core Battalion; Nordic Battlegroups (NBG) markstridsenhet.

 - Vi måste hela tiden öva för att bibehålla våra kompetenser och vara redo att genomföra en insats om ett sådant beslut skulle komma. Samtidigt ska vi komma ut ur beredskapen som ett starkare förband och ta med oss alla de färdigheter som vi övat upp både före och under beredskapen, säger överstelöjtnant Jonas Nilsson, chef för 71.Core Battalion.

Ljudet från en stridsövning som hålls en bit bort ekar över fältet samtidigt som granatkastarplutonen tillsammans med personal från två helikopter 16 (Blackhawk) håller på att förbereda något vid ett antal granatkastarpjäser. För det är inte bara Nordic Battlegroups markstridsenhet som övar. Även NBG:s helikopterenhet är på plats för att få möjlighet att öva på nya moment.

 - Det som är nytt den här övningen är att vi övar flygning med hängande last. Vi ska kunna flytta en granatkastarpluton med personal, pjäser och ammunition. Trupptransporten sker i helikoptern medan materielen hänger under, så direkt när vi satt ner dem ska de kunna gruppera och börja skjuta. Vi övar också annan transport av trupp och förnödenheter, samt CASEVAC (transport av skadade) som inte är vår huvuduppgift, men något som vi är bra på, säger chefen för helikopterenheten, major Torgny Törestrand.

Möjligheten att samöva ger båda enheterna nödvändiga erfarenheter att ta med sig.

 - Det vi inte övar i fredstid kommer vi aldrig kunna göra i en konfliktsituation. Det samarbete som vi inledde redan 2013 har utvecklats i positiv riktning och övningar med helikopter har blivit en naturlig del av vår verksamhet, säger chefen för 71.Core Battalion, Jonas Nilsson. Helikopterenhetens chef, Torgny Törestrand håller med,

 - Ja, man börjar känna igen många ansikten, det är inte första gången som vi övar med Core Battalion. Det är däremot första gången vi flyger med hängande last under en helikopter 16. Oavsett om det är i NBG eller det handlar om det nationella försvaret så är en viktig del av verksamheten. Med den här förmågan kan vi öka rörligheten för andra förband så som 71:a.

Samövningen har under veckan även möjliggjort att de kunnat öva transport av skadade (CASEVAC) som en del av de stridsmoment som bataljonen genomför. En blå rök från en rökfackla syns och växer samtidigt som ljudet från en helikopter närmar sig. På marken står en grupp soldater och gör sig redo att ta sin ”skadade” kamrat till helikoptern för att föras vidare till sjukvårdare.

Det är ett flertal olika moment och utbildningar som hållits under veckan och Jonas Nilsson är nöjd med vad som har presterats ute på kompanierna.

 - Våra soldater är extremt motiverade. Vi försöker hela tiden bidra med de bästa förutsättningarna för realistiska moment där vår personal utvecklas för att kunna använda sina kunskaper i skarpa uppgifter. Vi kommer även framöver att behöva duktig personal till de uppgifter som kommer efter beredskapen. Uppdraget Nordic Battlegroup förbereder oss för beredskapen men också för framtiden, avslutar chef för 71:a Core Battalion, Jonas Nilsson.