Simulatortid förbereder ubåtsjägare

I en sal på sjöstridsskolan i Karlskrona jobbar ubåtsjaktpersonal från korvetter och minröjningsfartyg. Koncentrationen på att hitta och följa de olika ubåtskontakterna på bildskärmarna är stor. Simulatortid kan aldrig ersätta övningstid till sjöss men genom att träna och förbereda sig i simulator blir den värdefulla övningstiden till sjöss effektivare.

Olika färger på symbolerna talar om hur starkt ekot från exempelvis ubåten är.
Olika färger på symbolerna talar om hur starkt ekot från exempelvis ubåten är. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Att hitta en ubåt i Östersjömiljön är mycket utmanande. Oftast används ljud, antingen passivt genom att man lyssnar efter de ljud ubåten ger ifrån sig eller aktivt genom att skicka ut ljudpulser som studsar mot ubåtsskrovet och kommer tillbaka som ett eko. Många faktorer påverkar hur ljudet breder ut sig i vattnet, varierande temperatur och salthalt är två av dem.

I denna simulator tränar operatörerna aktiv ubåtsjakt, och sonaroperatörna jobbar med olika ljudpulser, riktningar och djup på sonaren för att försöka att behålla kontakten med ubåten. Specialistofficerarna Andreas Karlsson och Jens Rydh, båda förste sergeanter, leder övningen.

- Vi kan hela tiden anpassa svårighetsgraden, flytta ubåten, manövrera den eller ställa in olika sonarförhållanden, säger Andreas Karlsson. På så sätt blir utbildningseffekten som störst.

Grundläggande övningar ger förutsättningar

Målbilden är att ge operatörerna en förståelse för vad som händer under pågående ubåtsjakt och uppmuntra dem till att ta initiativ och tänka taktiskt. Själva simulatorerna har några år på nacken och ska snart ersättas av en modernare typ som liknar de som finns på Visbykorvetterna.

- Det gör inte så mycket att de är gamla. Här tränar vi grundläggande kunskap som att använda rätt terminologi och att fylla i protokoll rätt, så man minimerar missförstånd när det behöver gå fort, avslutar Andreas Karlsson.