Förberedda på det som krävs

FOK eller förberedande officerskurs hade nyligen slutövning i de småländska skogarna. Övningen hade som mål att visa att rekryterna har det som krävs i att ta chefsrollen och att öva på att vara en förebild för andra.

Rekryt Victor Jonsson(andra från vänster) för dialog med personerna vid vägspärren. Foto: Ronni Söderberg/Försvarsmakten
Stefan Klawitter går igenom vad som hände under övningsmomentet. Foto: Ronni Söderberg/Försvarsmakten

Slutövningen började med en patrulltävling. Två täter om åtta personer vardera skulle under 14 kilometer förflytta sig till olika stationer för att testa hur gruppen fungerar under stress. Både chef- och medlemsrollen sattes hårt på prov.  Enklare saker som att hålla rutiner på att byta strumpor till att regelbundet dricka och vätska upp.

En av stationerna gick ut på att gruppen under tid ska göra sit-ups, ”thrusters” med dygnspackningen och armböj, varje moment skall göras 160 gånger fritt fördelat inom gruppen.
– Jag är nöjd med deras prestation, säger Lena Bergman-Strutz, som också ansvarar för hela patrulltävlingsupplägget. Det ska bli intressant att se hur rekryterna löser nästkommande moment.

Större problem än väntat

Ett moment som verkligen testade rekryternas förmåga att lösa problem och att följa order kom när de fick i uppgift att patrullera mot en given punkt och mötte på oväntat om än annorlunda problem.– Vi har problem, vi kommer inte förbi den här vägspärren ropar Victor Jonsson in på radion till högre chef, rekryt tillika gruppchef.
– Ta er förbi, får han till svar av chefen.

En dialog startas med personerna vid vägspärren som säger att det är omöjligt för patrullen att passera. Victor gillar inte riktigt svaret han får, han har ju som uppgift att ta sig förbi.
– De säger bestämt att de inte släpper förbi oss, ropar han över radion till högre chef en gång till. Men läget har inte ändrats, han får samma svar om att han måste förbi och lösa uppgiften.

Med beslutsamma steg går han fram mot personerna som vägrar släppa förbi patrullen, i linje ställer de upp sig för att visa upp sin beslutsamhet. Detta agerande är inte något som gillas av motståndet som skjuter iväg ett varningsskot.  Gruppen öppnar eld, och en sammanstöt uppstår.
– Avbryt! Eldupphör! Hörs bakom ett träd från Stefan Klawitter, moment- och övningsledare.

Alla samlas för en snabb genomgång och reflektion över vad som hände och hur man kunde agerat annorlunda. Men en av de viktigare sakerna som framkommer är:
– Det handlar om att hela tiden göra avvägningar på hur man kan och ska agera, varje situation är unik. Ni höll ett bra och professionellt bemötande, var bestämda och sakliga. Jag är nöjd, avslutar Stefan Klawitter.

Slutet på början

Efter slutövningen fortsätter rekryterna ut i olika förband i vårt avlånga land för att påbörja sin vidareutbildning som specialistofficerare.