UGK – ett snabbt växande nätverk för kvinnor

2012 och antalet kvinnor på Artilleriregementet i Boden var få. Så pass få att Alicia Alkert, anställd officer på Artilleriregementet, tog tag i saken. Längtan efter fler kvinnliga arbetskamrater blev större och större. Därför startades UGK – Utvecklingsgrupp kvinnor vid A 9.

Löjtnant Alicia Alkert (till höger) tillika ordförande i UGK, hjälper en civilanställd under den gröntjänstvecka som genomfördes under 2014 där samtliga civilanställda fick testa på hur det är att arbeta som militär. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Under 2014 arrangerade Utvecklingsgrupp kvinnor på A 9 en värdegrundsdag. På bilden syns officerare diskutera kring frågor om jämnställdhet. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Under värdegrundsdagen antecknades det flitigt. Svaren redovisades och fanns med i utvecklingsgruppens utvärdering av dagen. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Lars Hjerpe, officer på Artilleriregementet, sätter upp resultatet av den grupp han tillhörde. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

För snart tre år sedan startade löjtnant Alicia Alkert vid Artilleriregementet, en utvecklingsgrupp som i framtiden kom att få stor uppmärksamhet. Behovet av att träffa sina, då ytterst få kvinnliga kollegor, blev större och större. Efter att ha reflekterat över sin roll som kvinna i Försvarsmakten bestämde hon sig. På Artilleriregementet skulle det finnas ett nätverk enbart för kvinnor.
— Trots att mina manliga kollegor alltid har varit väldigt trevliga så kände jag mig ändå lite utanför. Men istället för att sitta och gråta över problemet så tog jag tag i det. Jag ville ha en plats för kvinnor att gå till
där man kunde känna tillhörighet och gemenskap. 

Med hjälp av regementsförvaltare Peter Hemphälä startades därför UGK-Utvecklingsgrupp kvinnor vid A 9. Lite mer än två år har gått sedan starten av det kvinnliga nätverket. Två år som har inneburit en enorm tillväxt. På första mötet kom drygt tio personer. I dagsläget måste nätverksgruppen, i princip inför varje nytt möte, byta lokal för att alla ska rymmas. Fem andra förband inom Försvarsmakten har hört av sig till Alicia och vill ha verksamhetsidén för utvecklingsgruppen.
— Om man blir jagad blir man också snabbt omsprungen. Därför är det viktigt att fortsätta utveckla arbetet, sa regementsförvaltare Peter Hemphälä.
Alicia Alkert flikar in:
— Jag kan fortfarande höra attityder som tyder på ett visst motstånd. Vilket vi såklart vill få bort. Men jag tror inte att det beror på illvilja, utan brist på kunskap i vad UGK är. Enligt min mening är det bra och utvecklade för Försvarsmakten att vi fokuserar på frågan om jämnställdhet. Om inte regementsledningen på A 9 hade stöttat nätverket på det sätt de har gjort, och fortfarande gör så hade nätverket inte fungerat alls. De problem som dyker upp hade inte åtgärdats om inte cheferna hade stöttat idén och målsättningarna för jämnställdheten.

Resultat och utveckling

Motstånd till utvecklingsgruppen har funnits från start. Likt Alicia tidigare beskrev så saknas kunskap i ämnet. Ett problem som UGK arbetar ständigt med. Exempel på detta hittar man om man ser tillbaka under 2014. Här anordnades en värdegrundsdag där Utvecklingsgrupp kvinnor stod som arrangörer. Samtlig personal på förbandet delades in i olika grupper. Grad, ålder, civil eller inte – inget av det spelade roll. Syftet under värdegrundsdagen var bland att sprida information om nätverket och på det sättet bidra till A 9 jämställdhetsarbete på en bredare front. Alicia fortsätter att beskriva de konkreta resultaten av UGK:
—  Konkreta exempel hittar vi bland annat i det materielprojekt som vi har arbetat med som nu ligger på Högkvarteret där målsättningen är att A 9 ska utgöra en referensgrupp för ny materiel. Vi har fått med en representant i A 9 likabehandlingsgrupp i syfte att integrera UGK i A 9 jämställdhetsarbete på ett mer tydligt och effektivt sätt. Vi deltar i Vårruset så att vi syns offentligt, både TV och tidning har rapporterat och därmed bidragit till ökad attraktionskraft till förbandet för kvinnor.

Utvecklingsgruppen fortsätter hela tiden att utvecklas. Varje nytt år börjar nätverket med planeringsdagar där gruppen bland annat utvärderar föregående år och tittar fram emot kommande tid. UGK vill framåt och blir hela tiden bättre. Uppmuntran till att söka högre befattningar finns hela tiden som stående punkt hos UGK.

Ett resultat av uppmuntran är det faktum att fler kvinnor under 2015 har sökt vidareutbildning mot officersprogrammet.
— Tre soldater har till i år sökt officersprogrammet MHS, vilka är de första sedan 2006 när jag sökte. Även om UGK inte kan ta åt sig all ära för att ha fått dessa individer att söka, så tror jag att sammanhållningen och tydliga förebilder har varit en framgångsfaktor för att kvinnor ska våga söka,
avslutade Alicia Alkert.