”Jag är glad över att ni övar på Gotland”

Under lördagen den 11 oktober genomfördes en stridsskjutning på Tofta skjutfält med några av andra amfibiebataljonens ingående vapensystem. Det var 205:e amfibieskyttekompaniet som genomförde en samordnad skjutning med robot 17, granatkastare, tunga kulsprutor och flygunderstöd.

Bandvagnar medger att amfibieförbandet har markrörlighet. De användes som understöd vid stridsskjutningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Stridsflyg ur F 17, leddes in för att understödja markförbandet, i det här fallet 205:e amfibieskyttekompaniet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård, var mycket imponerad av förbandens förmågor. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Pjäsen laddas med granat. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Flertalet robot 17 avfyrades under stridsskjutningen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
SVT följde övningen, repotaget kunde man se i nyhetssändningen Rapport och Aktuellt under söndagskvällen. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Fartygschefen för HMS Karlstad, Johan Spåhl, visade runt på fartyget. Tidigare under dagen hade drygt 440 personer besökt fartyget. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Soldater under tillbakaryckning, på ryggen bär de den tunga kulsprutan. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Polisen var mycket intresserad av amfibiebataljonens materiel. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

De olika vapensystemen används mot sjö- eller markmål, sammansatta ger de en effektiv verkan. Att kunna genomföra den här typen av stridsskjutning, kräver att personalen är välutbildade både på sina vapensystem, men också på det taktiska tänket, det vill säga hur och när ska respektive vapensystem användas. Enkelt beskrivet måste chefen ner till enskild soldat förstå vilken verkan respektive vapensystem har och hur de bäst ska användas, enskilt eller samordnat.

Samverkan mellan amfibieförband och stridsflyg

I andra amfibiebataljonen finns dessutom kompetensen att leda och kontrollera stridsflyg för att understödja markförband i till exempel en stridssituation. Det är en så kallad Forward Air Controller, (FAC). Som FAC, reglerar man till exempel nödvändig vapeninsats eller annat understöd som markförbandet behöver från stridsflyg. Det är i regel snabba stridsförlopp och korta stridsavstånd, vilket innebär att man som FAC, måste vara oerhört snabb och noggrann. Gårdagens skjutningar visade prov på att förmågan finns.

Gotlands landshövding, Cecilia Schelin Seidegård, besökte övningen och de ingående förbanden under lördagen. Hon inledde besöket med att följa stridsskjutningarna på Tofta. Senare under dagen träffade hon personalen som bevakade och skyddade Visby hamn och avslutade dagen med att träffa personalen på korvetten HMS Karlstad.

– Det jag har sett i dag har varit mycket imponerande, det har varit väldigt välordnat. Jag är mycket glad över att ni övar på Gotland. Det är också positivt att det har tillförts mer pengar så att ni kan öva, sa Cecilia

Samtidigt som amfibieförbandet genomförde stridsskjutningar, höll korvetten HMS Karlstad öppet hus för allmänheten. Närmare 440 personer besökte fartyget, det visade på att det fanns ett stort intresse. Andra delar ur amfibieförbandet som inte genomförde stridsskjutning, passade också på att visa lite av sina fordon, stridsbåtar och annan utrustning, även här var intresset mycket stort.