Johan Pekkari ny chef för Artilleriregementet

Måndagen den första september tillträder överste Johan Pekkari som ny chef för Artilleriregementet, A 9 i Boden. Han tar då vid efter överstelöjtnant Stefan Fredriksson, som varit tillförordnad chef A 9 sedan februari.

Den första september tillträder överste Johan Pekkari som ny chef för Artilleriregementet, A 9 i Boden. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

Johan Pekkari är ett bekant namn för många på Artilleriregementet. Många känner honom som chef för 92. Artilleribataljonen, vilket var hans befattning mellan åren 2011-2012. Därefter har Johan arbetat på Högkvarteret i Stockholm, där han tjänstgjort på produktionsledningens stabssektion. Nu vänder dock Karlskogasonen tillbaka till Boden och A 9 där han nu får chansen att leda förbandet som chef.
— Jag ser verkligen fram emot att få återkomma till regementet, inte minst då jag har så många positiva minnen från min tidigare tjänstgöring vid förbandet. Det är också stimulerande att nu få möjlighet att vara en del av den fortsatta och påtagliga utveckling som väntar för truppslaget och funktionen. Självklart kommer det också finnas utmaningar att hantera längs vägen, men jag känner mig fullständigt trygg i det kunnande och engagemang som jag vet finns inom regementet.  

Förutom hans tidigare tid på förbandet har Johan Pekkari andra kopplingar till Norrbotten då hans far föddes i Tärendö, vilket gör att han idag har en stor del av sin släkt i länet.
Johan är 43 år, bor i Täby och är gift med Ylva. Hans fritidsintressen involverar bland annat golf, cykling och resor. Utöver officer är Johan Pekkari civilekonom med ekonomexamen från Örebro universitet. Första arbetsdagen på plats i Boden som chef för Artilleriregementet blir måndagen den 8:e september. En överlämningsceremoni kommer att genomföras torsdagen veckan därefter, den 18:e september.
— Sammanfattningsvis är jag glad, förväntansfull och stolt över att få tillträda befattningen som chef för Artilleriregementet.