”Även anhöriga borde medaljeras”

Veterandagen firades även i Halmstad

Veterandagen firas inte bara på Gärdet i Stockholm. I Halmstad finns sedan 2012 ett veteranmonument, i Norre katts park invid Nissan, dit man samlas för att minnas, samtala och för att hedra dem som aldrig kom hem.

- Ett mycket bra initiativ, tyckte Cypern-veteranen Göran Andersson. Foto: Carl M Sjöstrand

Äldre gentlemän, som hade kompletterat sina civila kläder med ljusblå FN-baskrar vilka erhållits i Sinai, Kongo, Cypern och Libanon blandades med unga soldater i uniform och med erfarenheter från Afghanistan, Liberia och Balkan. Årets veteranceremoni i Halmstad inleddes med samling på Stortorget, sedan gick marschen under ledning av musikkåren upp till Norre katts park och veteranmonumentet.

– Detta behöver uppmärksammas än mer. Jag tycker initiativet med en ceremoni är mycket bra och det är alltid givande att träffa andra veteraner, konstaterade Göran Andersson, FN-veteran från Västervik som numera blivit Halmstadsbo.

Ett hundratal åskådare anslöt vid minnesstenen, där ställföreträdande regementschefen Peter Toft inledde och sedan lämnade över till huvudtalaren; Annelie Svensson, föreståndare för Soldathemmet i Halmstad.

– Det känns ofta svårt att vara lämnad hemma som anhörig, där man går med sin oro, medan den som är iväg på en insats oftast har fullt upp med sin verksamhet. Även de anhöriga borde få en medalj, sa hon bland annat.

Efter kransnedläggning vid minnesstenen samlades många av veteranerna på soldathemmet, vid Luftvärnsregementet, för att byta minnen och erfarenheter över en matbit.