Mikael Åkerström ny chef för Ledningsregementet

Under högtidliga former tog överste Mikael Åkerström befälet över Ledningsregementet och Enköpings garnison.
- Det känns fantastiskt att stå här igen. Ärligt talat så är det lite overkligt. Den stolthet jag känner går inte att beskriva, säger han.

Chefsbyte vid Ledningsregementet i Enköping
Chefsbyte vid Ledningsregementet i Enköping
Försvarsmusiken spelade vid ceremonin Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Personalen samlad vid chefsbytet i Enköping
Hela personalstrykan vid Ledningsregementet samlades för chefsbytet Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Fanvakten vid chefsöverlämning på LedR
Fanvakt ur Ledningsregementet. Foto: Ola Berglind/Försvarsmakten

Trots att överste Åkerström är ny på tjänsten som regementschef är han inte ny för Ledningsregementet. 2011 lämnade han sin befattning som ställföreträdande chef för regementet för att i stället bli chef för Försvarsmedicinskt Centrum och Göteborgs garnison.
Han ser fram emot att åter igen få arbeta inom ledningssystemområdet.
- Det är ett område som är fullt av dynamik och som är avgörande för personal vid nationella och internationella operationer.

Vill utveckla verksamheten

Överste Åkerström kommer att leda förbandet fram till 2017 och han kommer nu att återknyta kontakten med gamla medarbetare och lära känna nya, samt fortsätta utveckla verksamheten.

- Det finns många olika orsaker till att man stannar i sin tjänst, men jag tror på två viktiga faktorer: en trevlig och sund arbetsplats som är välkomnande och inkluderande, samt att man bedriver en verksamhet som har ett gott anseende och ger synlig effekt. Ledningsregementet innehåller alla dessa delar, men vi kan aldrig vila oss i form. Vi måste hela tiden sträva efter att utveckla oss själva, säger han.