Krig och fred

- Eldstöt! Andra omgång understödjer! Första omgång framåt! ryter kadett Joel Nilsson efter det att hans grupp hamnat i sammanstöt med fientlig trupp. Kadetterna vid officersutbildningen på Militärhögskolan Karlberg har sin slutövning i området kring Nyköping. Övningen har för året ett helt nationellt perspektiv, försvaret av Sverige.

Syntesen är en samverkan mellan sjö, mark och luft där kadetterna ur de olika arenor övar tillsammans. Här samverkar luft och mark, trupp landsätts med helikopter för att få bästa effekt.
Syntesen är en samverkan mellan sjö, mark och luft där kadetterna ur de olika arenor övar tillsammans. Här samverkar luft och mark, trupp landsätts med helikopter för att få bästa effekt. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Marinenenheten har tvingat in ett fartyg till kaj där marktrupp säkrar området och omhändertar de ombordvarande på det utländska fartyget.
Marinenenheten har tvingat in ett fartyg till kaj där marktrupp säkrar området och omhändertar de ombordvarande på det utländska fartyget. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Sjökadetterna i staben har fullt upp med att samordna innan samverkan med mark- och luftstaberna.
Sjökadetterna i staben har fullt upp med att samordna innan samverkan med mark- och luftstaberna. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
En infiltratör tas tillfånga efter att man lokaliserat honom med hjälp av flygspaning och därefter med marktrupp finkammat området.
En infiltratör tas tillfånga efter att man lokaliserat honom med hjälp av flygspaning och därefter med marktrupp finkammat området. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

I trakterna av Nyköping surrar luften av helikoptrar och det är en livlig trafik av pansarterrängbilar i området. Till sjöss utanför ligger det flottenheter redo att gripa in om fientlig verksamhet närmar sig Sveriges gränser. För första gången på många år så övar de blivande officerarna i Försvarsmakten på ett scenario helt baserat på att försvara Sverige.

Scenariot är att en konflikt i närområdet eskalerar och Sverige dras in i krig. Detta gör att kadetterna från att tillämpa sina inlärda kunskaper hur de ska agera i fredstid till att när övningen fortskrider till krigstillstånd ska börja tillämpa krigets lagar.

Trots att fokus med övningen har flyttats från internationellt perspektiv till nationellt så är huvudskälet detsamma.
- Huvudsyftet med övning är att kadetterna ska prövas i ledarrollen och truppförande chefer, det är det samma både i en nationell eller internationell miljö, slår major Hans Flach övningsledare, fast.

Övningen har bestått av moment i fredstid att desertörer och flyktingar har sökt sig sjövägen till Sverige. Miltanta aktivister har försökt bryta sig på skyddobjekt. Händelseutveckling har accelererat efter en krigsförklaring till sabotageförsök mot anläggningar och infiltrationsförsök. Fientliga förbandsenheter har vid upptäckt eftersökts och nedkämpats eller tillgångatagits.

Kadetterna har roterat runt på olika befattningar under övningens gång. Alltifrån chef på en skyttegrupp till bataljonschef. De får använda alla de kunskaper de tillgodogjort sig under den 3-åriga utbildningen som Försvarshögskolan och Militärhögskolan Karlberg skräddarsytt för att få fram bästa möjliga ledare för Försvarsmakten.