Eskort redo för transport

Få känner till att de finns, det berättas sällan om dem. Men bakom Trängregementets alla logistikfunktioner gömmer sig en pluton med helt andra arbetsuppgifter.

Emil Carlsson genomför sin första internationella insats Foto: Fredrik Fransson/Försvarsmakten
Henrik Persson har tjänstgjort vid plutonen sedan 2010. Foto: Fredrik Fransson/Försvarsmakten

Sedan en månad tillbaka är Trängregementets elfte eskortpluton på plats i Afghanistan.

Plutonens uppgift i Afghanistan är densamma som hemma i Sverige, att skydda transporter, materiel och personal ingående i den omstruktureringsstyrka som har till uppgift att avveckla de svenska förläggningarna i Mazar-e-Sharif, Camp Northern Lights och Birka.

Elfte eskortplutonen består av kontinuerligt tjänstgörande soldater, varav majoriteten har arbetat tillsammans sedan 2011. Inför uppgiften har plutonen förstärkts med personal ur tjugoförsta eskortpluton som består av deltidstjänstgörande soldater. För plutonen är tjänstgöring i Afghanistan inget nytt. Sedan 2012 har plutonen kontinuerligt haft personal på plats som närskydd åt den främre kirurgiska förmåga som tidigare fanns i Afghanistan.

– Att äntligen vara på plats känns bra berättar sergeant Henrik Persson, som tjänstgjort vid plutonen sedan 2010, då den kontinuerligt tjänstgörande plutonen bildades. Han har tidigare tjänstgjort i Afghanistan med tidigare nämnt närskydd. Att vara här och kunna fokusera på en riktig och viktig uppgift känns stimulerande, vilket det inte alltid är hemma, tycker Persson som sedan två år tillbaka tjänstgör som gruppchef.

Bra förberedd

Personalen ur plutonen påbörjade sin utbildning inför insatsen redan under hösten och har bland annat bedrivit utbildning på Livgardet i Kungsängen, Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur och vid ingenjörregementet i Eksjö.

Menige första klass, Emil Carlsson, är stridssjukvårdare och genomför sin första internationella insats. Han tycker att det är bra att plutonen nu får chansen att utöva sin huvudtjänst, på riktigt.

– Det är stort att få komma ut och pröva sina vingar, det är detta man har tränat för. Sammanhållningen är väldigt bra, berättar Carlsson. Vi äter, sover och bor tillsammans vilket skapar ett band mellan oss som är svårt att hitta i ett civilt arbete.