Positivt resultat under stridsskjutningar

Under första veckan i maj genomförde delar av 910:e stabs- och trosskompaniet på Artilleriregementet, A 9, stridsskjutningar med skarp ammunition. Resultatet av skjutningarna innebar bland annat en förbättrad kamratskap:
— Det var nyttigt att soldater från flera olika plutoner bodde tillsammans i skjutfältslägret under veckan, positivt för sammanhållningen mellan plutonerna på kompaniet, sa Tom Widmark, pansarterrängbilsförare.

Besättning från A 9 redo med sin kulspruta. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Grupp på fyra framrycker mot stridsställning. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Gruppchef genomför ordergivning. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten
Observatören observerar. Foto: Henrik Johansson/Försvarsmakten

Veckan inleddes med en förevisning där effekterna av olika ammunitionstyper förevisades mot olika objekt. Bland annat mot pansarplåtar av varierande tjocklek. Senare genomfördes en förevisning av en stridsvagnsmina. I detta fall fick en sopcontainer symbolisera ett fordon, mot vilket stridsvagnsminan sprängdes.
— Det var särskilt intressant att se resultatet av stridsammunitionen som används i den tunga  kulsprutan, tidigare har vi bara sett verkan av mindre kraftfull ammunition som används i våra personliga eldhandvapen och andra typer av kulsprutor, menade Tom Widmark.
William Svärd, ledningssoldat på ledningsplutonen vid A 9, höll med Widmark men lyfte även fram att effekterna av en stridsvagnsmina var mycket större än väntat.
Erfarenheterna från förevisningen kommer både Widmark och Svärd ta med sig i sin framtida tjänstgöring. Dels hur man skall anpassa sitt eget uppträdande för att få så bra skydd som möjligt men även vilken verkan man kan uppnå i fientliga fordon med våra egna vapensystem.

En ringrostig inledning

Eftersom många av soldaterna på kompaniet just nu genomför både stridssjukvårdarutbildning och gruppchefsskola var många gruppchefer nya i sina befattningar denna vecka. Detta innebar att det var aningens rostigt för vissa gruppchefer till en början, men med mycket god vilja och god inlärningsförmåga uppnådes mycket bra resultat i slutet av veckan.
— Under stridsmomenten var det väldigt bra att få agera som kulspruteskytt i en grupp som löser en stridsuppgift, kul att se att de kunskaper vi fått under den kulspruteskola vi genomfört fungerade bra i tillämpade moment, sa William Svärd.