Omstruktureringsstyrkan snart helt uppfylld

Tiden går ruskigt fort, det har redan gått tre veckor sedan de första från omstruktureringsstyrkan, OMS 04, roterade ned till Afghanistan. I skrivande stund är det påskafton och OMS har precis genomfört påskmiddag, ett väldigt trevligt inslag i vardagen här nere. Men vardagen är inte riktigt likadan som hemma, det blev ingen nubbe till sillen och alla har varit igång och arbetat under dagen.

Förrådstroppen är i full fart med att plocka ner en belysningssats för att komma åt ett antal containrar som skall hem till Sverige och även containrar som skall säljas på plats. Foto: Martin Jansson/Försvarsmakten

Under vecka 16 fick OMS förstärkning, en förstärkning med soldater och officerare som i numerären nästan uppgår till hundra procent. En efterlängtad förstärkning, nu kan arbetet sättas igång på allvar. De som roterat ned är delar ur chefsskiktet, en stabsgrupp och så har logistik- och reparationsplutonen nästan blivit helt uppfylld, transport och förrådsgruppen har blivit fulltaliga samt tillhörande reptropp i sin helhet. För OMS är detta en viktig styrketillväxt då logistik- och reparationsplutonen är kärnan i verksamheten, de som transporterar, repar, vårdar och tar hand om all materiel som skall hem till Sverige.

Under de gångna veckorna OMS har varit på Camp Northern Lights har man hunnit med en hel del. Ett samarbete har knutits med den ordinarie afghanistanstyrkan och deras avveckling. Hade det varit som i normala fall hade en ny enhet kommit ner och tagit över deras materiel, nu däremot påbörjar man vård och avrustning, något som skiljer sig från tidigare rotationer hemåt.

OMS har även startat det avvecklingsarbete som skall genomföras på Camp Northern Lights. Allt ifrån inventering av containrar till att utarbeta en plan för hur uppgiften skall lösas på bästa sätt. Arbetet går enligt plan och den första materielen är redan skickad från campen för vidare transport mot Sverige.  Logistik- och reparationsplutonen är i full gång med att inventera bostadsbaracker, ta emot materiel, vårda och sanera samt iordningställa fordonssystem för hemtransport. Men det är först nu vi kan öka tempot och avvecklingen börjar på allvar.