Arbetsgivaren fick möta potentiella medarbetare

Huvuddelen av HR-centrums personal är civilanställd, vilket ofta innebär att man inte har en militär bakgrund. Många som arbetar på HR-centrum är personalvetare. Under april besökte HR-centrum högskolan Södertörn i Flemingsberg

Utanför hörsalen hade Försvarsmakten en monter där personal från HR-centrum svarade på frågor. Foto: Pierre Brandt/Försvarsmakten

Det var en av årskullarna som studerar till personalvetare som hade ett öppet hus och där Försvarsmakten blev inbjuden.

– Det var många som hade frågor och de flesta hade något slags intresse av engagemang i Försvarsmakten. Allt från att arbeta som deltidssoldat eller som civilanställd, säger Pierre Brandt som representerade HR-centrum.

Under dagen föreläste Försvarsmakten och innehållet handlade bland annat om det nya personalförsörjningssystemet (från värnplikt till frivillighet), möjligheter som finns för en personalvetare på HR-centrum och hur en c-uppsats kan skrivas om Försvarsmakten. Under föreläsningen antecknades det flitigt av intresserade personalvetare.

– Jag har själv studerat till personalvetare och tycker att utbildningen ger en bra grund för att arbeta med HR inom Försvarsmakten och HR-centrum. Vi har flera olika roller att erbjuda en personalvetare och hoppas givetvis att vi lyckats fånga studenternas intresse säger Johan Ahlmark, HR-specialist på HR-centrum och en av dagens föreläsare.