Sjukvårdsresurser till förfogande

Stora sjukvårdsresurser kan behövas under Cold Response 2014. Den svenska förbandsplatsen som kan liknas vid en vårdcentral får inom detta område stort stöd av värdnationen Norge. Bland annat står en helikopter med avancerade sjukvårdsresurser ombord med 15 minuters startberedskap. Till förfogande finns också 15 ambulanser och ett stort antal vårdplatser, om det skulle behövas.

Mottagningssköterskan Elisabeth Långström står beredd i dörren till sitt mottagningsrum. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Prylar, prylar och åter prylar! Allt förvarat i noggrann ordning. Sköterskan Jan Therell tjänstgör i normala fall på Försvarshälsan i Boden. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Avancerad steriliseringsutrustning står till vårdcentralens förfogande. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Materielen transporteras i containrar. Förbandet har lite personal men mycket materiel att hålla koll på. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

Vårdcentralen arbetar bara med skarp sjukvårdstjänst. Den är helt och hållet att jämföra med en svensk civil vårdcentral. Så här långt in i övningen har belastningen varit normal med cirka tio patienter per dygn. För ögonblicket har de besökande varit jämnt fördelade mellan svenskar och norrmän. Bland de enheter som stöds finns samtliga svenska enheter utom jägarbataljonen från Arvidsjaur. I dessa siffror finns också de cirka 80 utländska officerare som ingår i den multinationella brigadstaben som leds av Sverige.

Bra utrustning

För att visa delar av den avancerade medicinska utrustning som denna vårdcentral har så lägger sig sjukvårdaren Emil Magnusson på britsen för att få sitt blodtryck mätt. Kollegan Ebba Östberg utrustar sig och kopplar upp sin patient.

– Det känns bra, säger Ebba. Det är lite tråkigt när vi inte har så många patienter men det är ändå väldigt lärorikt. Å andra sidan är ju få patienter egentligen bra, fortsätter hon och avslutar. Vi har bra läkare och sköterskor som verkligen vill att vi ska lära oss hela tiden.

Håll dig borta!

Hur håller man sig då borta från vårdcentralen? Den församlade personalen verkar helt enig. Den enskilt viktigaste åtgärden är en god handhygien. Det är A och O. Därefter gäller att inte slarva med fordonens luckor när man blir trött eftersom klämskador brukar vara en återkommande besöksorsak. Därefter kommer att hålla sig torr, speciellt i detta väder. Lokala kylskador uppstår snabbt vid låga temperaturer.

Läkaren berättar mer om vårdcentralen som har en rejäl kapacitet. Enheten arbetar primärt med daglig sjukvård men har resurser att utföra avancerad första hjälp om så skulle behövas. För ögonblicket kan han ge ett lugnande besked. Belastningen är normal och just nu finns inga tecken på att något smittsamt härjar bland de övade förbanden.

Deltidsförband

I förbandsplatsen ingår cirka 20 personer och bemannas till huvuddelen av deltidsanställd personal. Ledningen, mottagningssköterskorna och ytterligare ett par personer är heltidsanställda. Utbildningen av förbandet har gått via utbildningsblock som grundläggande militär utbildning, lastbilsutbildning, utbildning i akutsjukvård i fält samt förbandsplatsutbildning. Efter Cold Response 2014 kommer detta gäng att vara på topp.

Cold Response 2014 är en norsk vinterövning med inbjudna marin-, flyg- och arméförband från 16 nationer.

Antal deltagare:
Cirka 16 000 varav 1400 svenskar

Övningsdatum:
8 – 21 mars

Övningsområde:
Huvudområdet för övningen är från Narvik - Harstad i söder till Tromsö i norr för markförbanden. Flyg och fartyg övar i och över kustbandet mellan Trondheim och Tromsö.