Fler kvinnor söker sig till Artilleriregementet

107 förväntansfulla rekryter har nu anlänt till Artilleriregementet, A 9, för att under tre månader genomföra GMU, grundläggande militär utbildning. Ett positivt besked för A 9 är antalet kvinnor som finns med i förbandets enda GMU-omgång för året. Hela 38 procent av rekryterna är kvinnor.

Rekryter på väg till logementen där de ska bo under de närmsta tre månaderna. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Det var många saker att hålla reda på under inventeringen. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Uppställning för rekryterna på kaserngården under dag två av GMU. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Många anlände dagen innan inryck, vissa valde att ta nattåget söderifrån för att hämtas upp på tågstationen i Boden samma dag som inryck. Vad de alla har gemensamt är ovissheten de nu ställs inför. En tid med spännande uppdrag och möjligheter. Att de närmsta tre månaderna kommer att bli en stor del av deras liv, det är de flesta dock ense om. För att vara exakt finns nu 107 nya ansikten på förbandet.
107 rekryter där 40 stycken är kvinnor. Som mest har A 9 haft 25 procent kvinnliga rekryter.
I år är siffran smått rekordstor då antalet är uppe i drygt 38 procent.
– A 9 och försvarsmakten har gjort ett bra jobb på att rekrytera kvinnor, ett större fokus har lagts på jämställdhet där regeringen har visat ett större intresse för kvinnliga medarbetare, sa plutonchefen Alicia Alkert.


Första dagen på A 9
När rekryterna anlände till regementet lotsades de av vid Artillerihallen för att få visa inkallelseorder och id-handlingar. Därefter fick årets enda GMU-kull lämna av sina packningar i de logement där de ska tillbringa de närmsta tre månaderna. Dagen fortsatte med uthämtning av utrustning samt en inventering av dessa. Det var många nya prylar att hålla reda på. En av rekryterna var Marika Stynsberg från Falun.
En tjej som nyligen snubblade på målsnöret när hon nästintill genomförde hela GMU, men missade de två sista dagarna på grund av en ömmande hälssena. Första försöket genomfördes i Skövde, på Skaraborgs regemente, P4. Nu vill Falutjejen Marika ta revansch och satsar därför helhjärtat på en godkänd GMU-utbildning på A 9 i Boden.
– Det kändes väldigt surt när hälsenan gick av, sa Marika Stynsberg och fortsatte:
– Eftersom jag har varit med om utbildningen en gång innan så vet jag vad som väntar, jag kan vara mer förberedd än många andra, jag är väldigt motiverad nu.