Första fältveckan med nya pjäser

Under övning Vintersol genomförde 911:e pjäskompaniet sin första fältvecka med sina Archerpjäser. Dagarna har gett möjlighet till ordentligt med terrängkörning, grupperingsövningar och landsvägsmarsch. Här har grunden kunnat läggas i smått och stort för det fortsatta arbetet vid kompaniet.

Kompaniet marscherade längs olika vägar ut från Bodens södra skjutfält.
Kompaniet färdades längs olika vägar ut från Bodens södra skjutfält. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Kompanichefen major Kenneth Nygren är nöjd med de nya pjäserna så här långt.
Kompanichefen major Kenneth Nygren är nöjd med de nya pjäserna så här långt. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Spett kan också vara ett hjälpmedel i en högteknologisk försvarsmakt.
Spett kan också vara ett hjälpmedel i en högteknologisk Försvarsmakt. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Ett annat hjälpmedel är läsplattan med instruktionsboken som hjälper till med flera funktioner.
Ett annat hjälpmedel är läsplattan med instruktionsboken som hjälper till med flera funktioner. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Kompaniets pjäser inne i Archerhallen. Ordning och reda präglade rutinerna efter övning denna dag.
Kompaniets pjäser inne i Archerhallen. Ordning och reda präglade rutinerna efter övning denna dag. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Martin Nyberg, Gustav Mossberg och Jonas Hagström vårdar sin Archer efter veckans övning.
Martin Nyberg, Gustav Mossberg och Jonas Hagström vårdar sin Archer efter veckans övning. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
David Bergmark från Kåge utanför Skellefteå har bott i Boden sedan 2007. Han ingår i kompaniets drifsstödgrupp. Han berättar: ”Vi ska hjälpa till med småfel samt felsöka och klassa större problem. Det vill säga ha järnkoll på all materiel på kompaniet, inte bara fordonen.”
David Bergmark från Kåge utanför Skellefteå har bott i Boden sedan 2007. Han ingår i kompaniets drifsstödgrupp. Han berättar: ”Vi ska hjälpa till med småfel samt felsöka och klassa större problem. Det vill säga ha järnkoll på all materiel på kompaniet, inte bara fordonen.” Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– Än så länge är jag jättenöjd men så här i början av vår tid med nya Archerpjäser är vi lite försiktiga med hur vi använder kanonerna, säger major Kenneth Nygren som är chef för kompaniet.

Stöd inför Cold Response

Trots att förbandet inte ska delta i Cold Response så bidrar Artilleriregementet till övningen Vintersol där övriga förband förbereder sig för detta äventyr. Genom att bemanna grupper som spelar brigadens artilleri gentemot den tredje brigadstaben så tränas de svenska förbanden att hela tiden hålla den indirekta elden i huvudet för att kunna nå maximal verkan på stridsfältet till minimal risk för de egna förbanden.

– Vädret just nu är mycket bra för övriga förbands förövning inför Cold Response då det är slaskigt, varmt och halt, precis som i Norge, fortsätter Kenneth Nygren.

För pjäskompaniet är Vintersol också en mjukstart inför den bataljonsövning som Artilleriregementet kommer att genomföra om drygt tre veckor.

Från spett till padda

Kompaniet disponerar fyra Archerpjäser som är fördelade på två pjäsplutoner. Lördagens övning bestod i att förflytta förbandet från de centrala delarna av Bodens södra skjutfält samtidigt som de mekaniserade förbanden i övningen Vintersol anföll norrifrån. Därefter åkte kompaniet till Archerhallen utanför Boden för vård efter övning. Väl där visade det sig vilket avancerat vapensystem Archer är. Trots problem att ta av monterade snökedjor där spett är ett uppskattat hjälpmedel så lyser Archer högteknologi. Varje pjäs är till exempel utrustad med en egen läsplatta. I den finns instruktionsboken med direktlänkar till olika moment och checklistor. Chefen för tolfte pjäspluton, fänrik Tomas Wessén visade tillsammans med Oskar Wahlgren hur det hela fungerar. Utöver detta kan man också när det blir fel ta en bild direkt med plattan för att bifoga med upprättade felrapporter. Mycket genomtänkt!

Som en extra bonus till läsaren av detta berättar en gruppchef vid 911:e pjäskompaniet om att denna högteknologi också kan spara pengar. I vagnarna finns i programvaran ett "träningsmode" som gör det möjligt att öva skjutning utan ammunition. Personalen måste helt enkelt göra allt pjäsarbete helt rätt, från eldsignalering via riktning och till avfyring utan att det behövs några granater. En metod som självklart inte kan ersätta all ammunitionsinsats men som säkert sparar en hel del pengar.

Besöket vid pjäskompaniet avslutas med ett snabbt besök hos kompaniets spelgrupp som ingår i Vintersol. Där är temperturen hög och radioapparaterna går varma. Den mekaniserade bataljonen är under framryckning och strid.

Karta