Obemannad flygfarkost i FN:s tjänst

Den 3 december 2013 gjorde en obemannad flygfarkost, en så kallad UAV, sin första officiella flygning i FN-tjänst någonsin.

Så här ser farkosten ut på nära håll. Foto: Stefan Johansson/Försvarsmakten
I ground control station styrs och övervakas UAV:n av en pilot, en tekniker och en sensoroperatör. Foto: Stefan Johansson/Försvarsmakten

Monusco har nu två UAV av typen Falco på plats i Demokratiska Republiken Kongo och det skall bli fem när de är fullt operativa i april. Fram till dess pågår utprovning och utbildning, dessutom genomförs skarpa uppdrag när möjlighet finns.

Företaget Selex Galileo är kontrakterade av FN och ansvarar för drift, underhåll och utbildning.

UAV är en del i ett system för obemannade flygningar, Unmanned Aerial System (UAS), Förutom UAV ingår en Ground Control Station (GCS), varifrån UAV styrs och övervakas. Man flyger oftast på en förprogrammerad bana men piloten kan när som helst ta över och flyga manuellt. Sensorerna styrs också från GCS. Bilden från sensorerna kan länkas till olika befattningshavare för analys och beslut. Bemanningen i GCS är en pilot, en sensoroperatör och en tekniker.

Målsättningen är att få ett bra underlag avseende de olika väpnade gruppernas positioner utan att behöva fotografera från helikopter, som ofta blir utsatta för beskjutning, i samma utsträckning som tidigare. Dessutom finns nu bättre uthållighet samt sensorer som ger möjlighet till övervakning i mörker och under molnigt väder. Det finns ingen beväpning på UAV, uppgiften är underrättelseinhämtning inför eventuell insats med marktrupp och/eller attackhelikoptrar.

- Min uppgift som stabsofficer UAS är bland annat att samverka med Monuscos olika militära och civila enheter samt det kontrakterade företaget avseende utnyttjande av UAS., säger major Stefan Johansson som tjänstgör i Monusco med placering i staden Goma.

Han deltar även i utvecklandet av planer och procedurer samt deltar i utvärdering och analys av det inhämtade underlaget.