Gruppchefer prövas i sitt ledarskap

– Jag understödjer! Tre skott avfyras i tät följd och ett eldavbrott åtgärdas. Gruppchefen springer fram mot soldaterna som besvarat elden vid hörnet av byggnaden.
– En motståndare är nedkämpad.

Gruppchefen förstesergeant Marcus Johansson, ger order om hur gruppen ska agera vid en eventuell sammanstöt. Foto: Ulrika Tauberman
Efter sammanstöten rycker gruppen tillbaka till återsamlingsplatsen. Foto: Christina Holm

Det blir tyst i skogen. Motståndaren viker och gruppen av förstesergeanter och kadetter fortsätter att lösa uppgiften som gruppen har fått – att ta och försvara mobiliseringsförråden.

Under fyra veckor leder 13:e telekrigbataljonen utbildningen för sammantaget 18 blivande gruppchefer och ställföreträdande gruppchefer. Deltagarna kommer från 13:e telekrigbataljonen, samt från Anpassad specialistofficersutbildning, ASOU, Ledningsstridsskolan.

– Jävligt bra. Bästa utbildningen jag har genomfört, säger korpral Hans Hansson som deltog under förra årets utbildning. Idag deltar han istället genom att agera motståndare under övningsmomenten. Uppgiften är att skapa ett levande scenario för att gruppcheferna ska få öva på att leda sin grupp i olika stridssituationer.

Utbildningens inledande vecka består av teoretisk förståelse för att ta emot och ge order till grupp, samt praktisk övning av ordergivning inför och under stridsmoment.

Andra veckan är det utbildning i övriga uppgifter så som signalering, vård, uppdragsutvärdering samt en prövande övning. Eleverna prövas i sitt chefskap när det är jobbigt och när de själva är väldigt trötta.

Därefter fortsätter utbildningen med gruppstrid med skarp ammunition under en vecka.

Borta vid mobiliseringsförråden har gruppchefen gett order om tillbakaryckning. Gruppen har återigen fått sammanstöt och målangivelserna ropas ut från omgångarna. Adrenalinet skjuter in när ”blixtlås - vänster!” kommenderas i den steniga och snöbetäckta branten. En och en framrycker de snabbt upp mellan träden, medan övriga i gruppen understödjer med eld i motståndarens riktning. Ammunition och skaderapporter anmäls in från gruppens flanker fram till dess att plutonchefen, tillika övningsledaren, kommenderar:

– Avbryt, eldupphör!

Övningen åtföljs av en utvärdering och inom kort är förberedelserna igång inför ett nytt genomförande.